Leerkracht bovenbouw

Wat heb je?

 • Een PABO-bevoegdheid
 • werkdagen en -uren bespreekbaar
 • Je staat met passie en enthousiasme voor de groep
 • Je hebt passie om een bijdrage te leveren aan kansen voor kinderen in een grootstedelijke context.
 • Je bent positief en je weet je schouders eronder te zetten.
 • Waardering voor onze kinderen
 • Montessori diploma of de bereidheid om deze te behalen

Wat krijg je?

 • Een groep hele leuke kinderen voor 0,6 – 1,0 fte
 • Je komt in een team terecht met enthousiaste en gemotiveerde collegas die met elkaar wil leren om het onderwijs te verbeteren
 • Indien nodig, faciliteert school de montessori-opleiding
 • Ondersteuning en lessen van vakleerkrachten op cultuureducatie en bewegingsonderwijs
 • Een contract voor bepaalde tijd met uitzicht op een vaste aanstelling, CAO-PO salarisschaal L10 of L11 (afhankelijk van ervaring) en een eindejaarsuitkering

Wat kun je?

 • Je kunt opbrengst- en handelingsgericht werken vanuit de montessorivisie
 • Je bent in staat tot het aangaan van een professionele relatie met de kinderen, ouders en collegas
 • Je kunt werken volgens de zienswijze van Maria Montessori. Dit betekent dat de leerlingen bij binnenkomst een werkje pakken en aan het werk gaan. De leerkracht loopt rondes en in die rondes geeft de leerkracht instructie. Naast het geven van individuele lesjes, zijn er ook groepslessen en wordt binnen het kosmisch onderwijs aan verschillende themas gewerkt

Extra info

Op de Clipper geven we vorm aan modern montessorionderwijs. Dit betekent dat we kinderen begeleiden in hun ontwikkeling. De leerkracht stuurt op het aanbod; we werken doelgericht. Hierbij houden we de gedachtegang van Maria Montessori dicht bij ons. Elk kind heeft de mogelijkheid zich breed te ontwikkelen en neemt eigenaarschap voor de eigen ontwikkeling.

Hoe ziet dit eruit:

 • Lesdoelen worden expliciet benoemd
 • Leerkrachten werken vanuit de rondes
 • Montessori materiaal heeft een prominente plek in het onderwijs

Op de Clipper hechten we veel belang aan kwalitatief goed onderwijs. Het komende jaar zetten we in op het maken van een verbeterslag in het rekenonderwijs, het goed borgen van de grote en de kleine cyclus en team professionalisering.

Daarnaast is op OMBS de Clipper is ieder kind en iedere leerkracht welkom, ongeacht zijn/haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Onze school leert kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen.

www.declipper.nl

Gerelateerde artikelen