Leerkracht Bovenbouw

Ben je op zoek naar een dynamische school waar je veel ruimte hebt om je talenten te ontplooien? Kom naar de Cornelis Haak! We staan op het punt van een grote omwenteling en zijn op zoek naar enthousiaste teamleden die met ons mee willen denken en doen.

Ons team staat voor verbinding, loyaliteit en oog voor elkaar. We werken samen aan een soepel lopend proces waar iedereen zich prettig bij voelt. Word je enthousiast van deze positieve vibes? Kom dan kennismaken!

Onze onderwijsvisie
Als Integraal Kind Centrum werken basisschool, kinderdagverblijf, peuteropvang en naschoolse opvang daadkrachtig samen: alles onder 1 dak. We werken vanuit een christelijke identiteit, waarbij ruimte is voor andere culturen en geloofsovertuigingen.

Ons IKC is voor kinderen, ouders en teamleden veilig en sociaal. We werken met de kanjertraining en bieden de kinderen wekelijks een mix aan lessen van karate, meditatie, stoeien en mindset.

Onze kinderen worden krachtige Rotterdamse wereldburgers, waarop we (ook in de toekomst) trots kunnen zijn! Wij werken er daarom dagelijks hard aan om de vele talenten van de kinderen zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Ons onderwijs krijgt mede vorm door
differentiëren, het inzetten van coöperatieve werkvormen, digitale leermiddelen (waaronder Snappet in de bovenbouw) en
EDI.

Ons integraal kindcentrum
IKC Cornelis Haak staat midden in de wijk Oosterflank. Onze leerlingpopulatie is divers en daar zijn we trots op. We hebben een groot pand en toch voelt het geborgen en kennen en vinden we elkaar. Het grote groen/blauwe schoolplein nodigt uit om ook buiten
de muren van het klaslokaal les te geven.

Ons team
Het team van IKC Cornelis Haak is een warm, bevlogen en divers team. Iedere dag zetten we met elkaar de schouders eronder om voor al onze leerlingen het beste onderwijs te bieden. Binnen de bouw en met het hele team werken we continu aan de verbetering van
onze lessen; elke dag een beetje beter! Een betrokken team wat stevig in de schoenen staat en de brug weet te slaan tussen school, kind en ouder.

Kijk ook op www.ikccornelishaak.nl

Voor informatie en sollicitatie:
Mail met de directeur Jan Willem Koot jw.koot@kindenonderwijsrotterdam.nl

We nodigen je van harte uit óók te reageren als de wtf en de schaal nog niet helemaal passen bij je kennis, ervaring en wensen. Vacatures kunnen bijvoorbeeld door meerdere parttimers worden ingevuld. We gaan graag in gesprek om te kijken wat wel kan!

#wijzijnSARO
IKC Cornelis Haakschool is onderdeel van SARO. SARO is de naam waaronder Kind en Onderwijs Rotterdam en
LMC Voortgezet Onderwijs sinds 1 januari 2024 samen verder zijn gegaan.
Samen Ambitieus Rotterdam Onderwijs van 0 tot 18 jaar.