Leerkracht Bovenbouw

Leerkracht bovenbouw, 40 uur (Beatrix)

De CBS Beatrix is een school die kinderen optimaal wil begeleiden.
Een school die normen en waarden hanteert, een school die de voorkeur geeft aan taal-, lees- en rekenonderwijs.
Een school die zich voortdurend ontwikkelt en resultaatgericht werkt.
Wij werken met een continurooster en zijn een Early Bird school.

Ons motto is: " elk kind , elke kans!
De drie belangrijke pijlers zijn:
Goede resultaten, zelfbewuste kinderen en samenwerken;
We hebben een enthousiast team, de leerkrachten van de CBS Beatrix willen het beste uit ieder kind halen;
Een school waar rust, regelmaat en structuur heerst zorgt daarvoor. Een goed pedagogisch klimaat is waar wij voor staan,
een voorwaarde voor goed onderwijs.

Beatrix is onderdeel van schoolbestuur PCBO. PCBO bestaat uit 3 kindcentra, 11 peuterspeelzalen, 21 basisscholen en 4 speciaal (basis)onderwijs scholen.
Dit zoek jij in een baan

 • Met 28 scholen binnen PCBO zijn er diverse mooie opleidings- en doorgroeimogelijkheden. Hierbij kun je denken aan doorgroeien als IB-er, reken- of leesspecialist.
 • Voor startende leerkrachten en zij-instromers wordt er extra coaching naast begeleiding op scholen aangeboden.
 • PCBO biedt een tijdelijke arbeidsmarkttoelage op alle scholen.
 • Met 28 scholen binnen PCBO zijn er diverse mooie opleidings- en doorgroeimogelijkheden. Hierbij kun je denken aan doorgroeien als IB-er, reken- of leesspecialist.
 • Voor startende leerkrachten en zij-instromers wordt er extra coaching naast begeleiding op scholen aangeboden.
 • PCBO biedt een tijdelijke arbeidsmarkttoelage op alle scholen.
 • Ook bieden wij goede overige secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een extra reiskostenvergoeding woon-werk, fietsregeling, goed pensioen, arbeidsongeschiktheidsverzekering, eindejaarsuitkering en 428 verlofuren.

Hier herken jij jezelf in

 • Je hebt een nieuwsgierige houding naar verschillende levensovertuigingen en beschouwt deze als waardevol voor de ontwikkeling van leerlingen.
 • Je hebt kennis van expliciete directe instructie of bent bereid je hier in te scholen;
 • Je zet het onderwijskundig beleid voort en bouwt dit in samenwerking met het team verder uit;
 • Je bent toegankelijk en zichtbaar voor team, ouders en leerlingen;
 • Je hebt een nieuwsgierige houding naar verschillende levensovertuigingen en beschouwt deze als waardevol voor de ontwikkeling van leerlingen.

Hart voor ontwikkeling
Wij zien onze PCBO scholen als een stabiele kracht in de dynamische omgeving van Rotterdam. Een oefenplek waar iedere leerling in veiligheid zijn of haar talenten kan ontwikkelen. Waar éxtra aandacht is voor leerlingen die dat nodig hebben, waar iedere leerling
welkom is en zich ook welkom voelt. Waar binnen het levensbeschouwelijke onderwijs wordt uitgegaan van een gelijkwaardige ontmoeting tussen alle leerlingen en collega’s. En dat doen we al meer dan 125 jaar. PCBO stimuleert de professionele ontwikkeling van
alle werknemers en biedt uitstekende begeleidingsprogramma’s voor starters en zij-instromers. Individueel en in teamverband wordt scholing ingezet om eigentijds onderwijs vorm te geven. Word jij ook een PCBO ‘hart’ werker?
Meer informatie en reactie
Kijk voor meer informatie op www.cbsbeatrix.nl en www.pcbo.nl.
Voor mondelinge toelichting ben je welkom bij Albert-Jan Wink
en Jeannet van den Berg, directie van de CBS Beatrix,
bereikbaar op 010-4829652. Een gemotiveerde reactie met cv
kun je sturen naar awink@cbsbeatrix.nl

Gerelateerde artikelen