Leerkracht bovenbouw

Onze onderwijsvisie
Wij werken volgens de principes van Rotterdams Goud-onderwijs gebaseerd op de ‘Uncommon schools’ in Amerika. Hierbij spelen de technieken van ‘Teach like a Champion’ en het doordacht passend lesmodel een grote rol.

Verder ligt de focus op rekenen, taal en sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Ook zijn wij een lekker fit! school, met veel aandacht voor sport en bewegen. We bieden een goede ondersteuningsstructuur, waarbij leren met en van elkaar centraal
staat.

Onze school
In het dynamische Liskwartier staat de Juliana van Stolbergschool al bijna 100 jaar! Met buurtorganisaties werken we nauw samen om school, wijk, en kinderen te verbinden. We betrekken ouders actief bij de school en de ontwikkeling van hun kinderen.

Ons team
Rotterdams Goud betekent werken met een operationeel leider, een inhoudelijk leider, een leerling decaan en een intern begeleider. De leerkrachten hebben ervaring met ‘Teach Like a Champion’, hebben daardoor een duidelijke instructiestijl en weten keuzes te
maken in het onderwijsaanbod.

Ook werken we nauw samen met de kinderopvang KSH. We vinden het daarbij belangrijk dat we met gevoel, kennis en begrip van en voor verschillende culturele achtergronden werken.

Reageren
Voor informatie en sollicitatie:
mail met de directeur Maarten Neomagus
m.neomagus@kindenonderwijsrotterdam.nl

Kijk ook op www.jvstolberg.nl

Graag in gesprek
We nodigen je van harte uit óók te reageren als de werktijdfactor en de schaal nog niet helemaal passen bij je kennis, ervaring en wensen. Vacatures kunnen bijvoorbeeld door meerdere parttimers worden ingevuld. We gaan graag in gesprek om te kijken wat wel
kan!

Op deze school is de arbeidsmarkttoelage van toepassing.

Gerelateerde artikelen