Leerkracht bovenbouwplein (leerjaar 6-7-8)

Wat houdt de functie in?
Als leerkracht van het bovenbouwplein ben je niet zomaar een leerkracht. Je bent een mentor!

In de laatste schooljaren van de basisschool begeleid jij de bovenbouwers. Dát is wat jou energie geeft. Je zorgt ervoor dat zij helemaal klaar zijn voor de volgende stap: de middelbare school. Hoe mooi is het dat jij hier een bijdrage aan kunt leveren!?

Je hebt een eigen groep van 13 kinderen en een eigen lokaal. Je staat er niet alleen voor. Samen met een enthousiast bovenbouwteam ben je verantwoordelijk voor het bovenbouwplein. Je werkt vanuit Zie en Ontdek. Je bent autonoom en gaat voor toekomstbestendig
onderwijs. Ben je vakspecialist in een of meerdere vakken? Dat vinden we fantastisch. We horen graag wat jouw specialisaties zijn en hoe je die het liefst inzet. 

De groep heeft wekelijks 5 uur les van vakdocenten. 3 keer per week gym en 2 keer per week brede ontwikkeling zoals koken, judo, filosofie, techniek en groen lessen. Dat geeft jou mooi de ruimte om taken op te pakken waar je anders niet aan toe komt. Scheelt
dat even tijd na school!

We hebben per direct plek voor een nieuwe collega. Je startdatum en werkdagen (als je parttime wil werken) bepalen we samen in overleg.

Een unieke kans! Die laat je toch niet liggen?
Op deze school is de arbeidsmarkttoelage van toepassing. 

Jacobusschool
Zie en ontdek!

De Jacobusschool is een school in beweging, continu op zoek om het onderwijs zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de behoeftes van de leerlingen.

Op de Jacobus wordt er lesgegeven in leerpleinen, namelijk het onderbouwplein (leerjaar 1-2), middenbouwplein (leerjaar 3-4-5) en bovenbouwplein (leerjaar 6-7-8). In het lesgeven in pleinen wordt er afgestemd op de onderwijsbehoefte van de leerlingen en bereiden
wij hen voor op het vervolgonderwijs en de maatschappij vanuit onze kernwaarden. Thematisch werken doen wij binnen de hele school. Wij geven betekenisvolle lessen waarin wij proberen om alle zintuigen van de leerlingen te prikkelen. Regieversterkend handelen
bij zowel leerlingen als leerkrachten is voor ons heel belangrijk. In samenwerking met Vakmanstad werken wij aan de brede ontwikkeling van onze leerlingen. Dit doen wij door onder schooltijd gezond (koken), groen (moestuin), judo, techniek en filosofie aan
te bieden. Als Lekker Fit school besteden we aandacht aan een gezonde leefstijl en krijgen de leerlingen drie keer per week bewegingsonderwijs.

Op de Jacobus kent iedereen elkaar. Hiermee wordt de betrokkenheid van een ieder vergroot. Het team voelt zich gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van elke leerling op school. Net als de leerlingen worden ook de ouders en het team in hun kracht
gezet. Dit maakt het SAMEN op de Jacobus krachtig.

Gerelateerde artikelen