Leerkracht gr. 3

Wat houdt de functie in?
We zijn voor onze vacature op zoek naar een leerkracht met WTF 0,5750 t/m 0,7875 (3 of 4 dagen) die een bewuste keuze maakt voor de MMK. Een school met veel diversiteit. Voor onze kinderen is goed onderwijs en een warme, veilige omgeving van groot belang. Wij
willen dat ieder kind en hun ouders gezien worden. De vacature is voor 2 dagen groep 3 en 2 dagen ondersteuning.
We werken in de onderbouw thematisch. De thema’s worden samen met onze peuterspeelzaal ‘De Beestenboel’ en de groepen 1/2 en 3 voorbereid. Naast het werken in thema’s is het Spelend Leren voor ons belangrijk. Goed woordenschatonderwijs, begrijpend luisteren/lezen,
rekenen, thematisch werken en burgerschap zijn vakken waar we in de midden- en bovenbouw veel aandacht aan besteden. Op de MMK ligt niet alleen de focus op de hoofdvakken, maar vinden we het ook heel belangrijk dat onze kinderen een leuke schooltijd hebben
en zich breed ontwikkelen. We ondernemen daarom gedurende het schooljaar veel activiteiten met de kinderen. We zijn dit schooljaar vol enthousiasme begonnen met Leer- & Veerkracht. Wij geloven erin dat het duurzaam verbeteren van ieders veerkracht en welbevinden
een positief effect gaat hebben op ieders ontwikkeling.
Lijkt onze MMK-school jou een fijne werkplek en wil je volgend schooljaar in een enthousiast, gezellig en professioneel team werken en genieten van onze blije kinderen?  Dan is deze vacature wellicht de juiste match voor jou.

Minister Marga Klompéschool
We zijn trots op onze MMK school. Een school die volop in ontwikkeling is. Waar een hoop werk is verzet en we met elkaar werken in een fijne, sfeervolle en leerrijke omgeving voor kinderen en collega’s en de deur altijd open staat voor onze ouders.
De MMK school is een Dalton school. Ons daltononderwijs zorgt voor aandacht voor ieder kind, heeft oog voor elkaar en geeft ruimte voor zelfstandigheid, samenwerken en verantwoordelijkheid. Hierdoor leiden we kinderen op tot ‘fearless human beings’; stevige
wereldburgers, zonder vrees. De kinderen zijn onze ambassadeurs en we vinden het belangrijk om hun mening mee te nemen in de ontwikkeling van onze school. Op de MMK is ruimte voor plezier, om te leren, dingen uit te proberen en fouten te maken. Daarnaast is
er aandacht voor de creatieveen culturele ontwikkeling. Wij willen ook een goeie opleidingsplek zijn voor studenten. We willen graag bijdragen aan de ontwikkeling van onze toekomstige collega ‘s.
Kinderopvang de Beestenboel is onderdeel van de Minister Marga Klompéschool. De daltonkinderopvang brengt onze peuters al de basisbeginselen van het daltononderwijs bij. De Beestenboel werkt nauw samen met de groepen 1/2. Ze werken gedurende het jaar aan de
dezelfde thema’s, volgens het principe van ‘Spelend leren’.
Het enthousiaste team zorgt er elke dag weer voor dat wij bovenstaande kunnen waarmaken. Eerlijk zijn naar elkaar, transparant zijn, kritisch kijken naar je eigen handelen en een goede communicatie dragen hier aan bij. Daarnaast vinden we plezier en gezelligheid
heel belangrijk. De MMK-school is een leuke en leerzame werkplek.

Gerelateerde artikelen