Leerkracht midden of bovenbouw

Wat heb je?

 • Een lesbevoegdheid;
 • Affiniteit met onze pijlers en wilt hieraan een bijdrage leveren;
 • Een lerende en positieve mindset!

Wat krijg je?

 • Gemotiveerde collega’s met humor en relativeringsvermogen;
 • Een team dat samen het onderwijs iedere dag nóg beter wilt maken;
 • Een team dat veel aandacht heeft voor het welbevinden en werkplezier van de leerlingen en van elkaar;
 • Een diverse schoolpopulatie;
 • Een groep met geweldige kinderen en een duo – collega met heel veel ervaring in dit leerjaar;
 • De vacature ontstaat per 1 december 2023. Kun je eerder aan de slag of pas op later moment dan ben je ook van harte welkom!
 • Een werktijdfactor van 0,4 – 0,8 fte. Dit is bespreekbaar;
 • Welke dagen je komt werken is in overleg;
 • NPO Arbeidsmarkttoelage.

Wat kun je?

 • Je kunt opbrengstgericht werken en onderwijs op meerdere niveaus aanbieden;
 • Je kan omgaan met verschillen;
 • Een fijn en veilig pedagogisch klimaat creëren, waardoor kinderen zichzelf kunnen zijn;
 • Je bent pro – actief en werkt constructief samen met alle collega’s, ouders en externen;
 • Je staat open voor feedback;
 • Je wilt onderdeel zijn van een lerende schoolorganisatie waarbij de focus dit schooljaar ligt op: visievorming onderwijs aan het jonge kind, rekenonderwijs, welbevinden ( middels Leer- en Veerkracht), EDI model en burgerschapsvorming.

Extra info

OBS Jan Antonie Bijloo

We hebben hoge verwachtingen van onze kinderen en we dagen ze uit iedere dag een stapje beter te worden. Vooral bieden we onze kinderen een veilige plek waar ze zichzelf kunnen zijn en zich thuis voelen. Waar ze fouten durven en kunnen maken een plek waar ze gehoord en gezien worden. Een plek waar ze iedere dag met plezier en nieuwgierigheid naartoe komen!

Ons onderwijs bestaat uit de volgende pijlers.

Welbevinden & Veerkracht

Welbevinden uit zich in zelfvertrouwen, positieve mindset, optimistisch zijn en het kunnen onderhouden van fijne sociale contacten. Op school werken we hier aan d.m.v. een hele schoolbenadering.

Sterke Basisvaardigheden

Sterke focus op kwalitatief goed lees-,taal- en rekenonderwijs op basis van effectieve didactische principes en het EDI – model. Hiermee vergroten we de kansen van alle kinderen op onze school

Kunnen lezen en rekenen bepaalt in sterke mate namelijk het succes op school, je loopbaan en daarmee ook het leven.

Leren Zichtbaar maken

Leren zichtbaar maken betekent dat kinderen weten en zich bewust zijn van wat ze aan het leren zijn. Omdat ze weten waar ze naar toe willen, wat ze willen bereiken en welke stappen daarvoor nodig zijn, worden leerlingen eigenaar van hun leerproces.

Talentontwikkeling

Er is een groep kinderen dat zij leert op een andere manier en in een ander tempo Het reguliere onderwijsaanbod is daar niet altijd voldoende op afgestemd. Om een goede leerhouding te kunnen ontwikkelen, naar eigen vermogen te kunnen presteren hebben deze kinderen een aanbod nodig dat is afgestemd op hun specifieke mogelijkheden en behoeften. De school heeft hiervoor een talentspecialist in huis.

Wereldburgerschap

We leiden onze kinderen op tot burgers die in deze samenleving een fijn en gelukkig leven kunnen leiden en veerkracht kunnen tonen. Dat ze weten wat hun kwaliteiten en talenten zijn, die weten wat zij nodig hebben en welke keuzes zijn kunnen maken om

Wij leiden onze kinderen op tot wereldwijze & veerkrachtige burgers!

Extra info

Onze school op een rij

 • 225 leerlingen
 • 10 groepen
 • Intern begeleider
 • Rekenspecialist
 • Talentspecialist
 • Coördinator welbevinden & burgerschapsvorming
 • Vakleerkrachten bewegingsonderwijs
 • 2 Leescoördinatoren
 • Pedagoog en mindfulkidstrainer 2 dagen per week

Ben jij deze leerkracht en onze nieuwe collega? Neem dan zo snel mogelijk contact op!

Manon Marchelinus (directeur)

m.marchelinus@jabijloo.nl

06-11730078

www.jabijloo.nl

Wil je direct solliciteren, klik op de sollicitatie button en we zien jouw sollicitatie graag tegemoet.

Gerelateerde artikelen