Leerkracht groep 3, parttime

De Willem van Oranje is een basisschool in Rotterdam-Hillesluis.
De school staat midden in de wijk en heeft een groot speelplein.
De school is gericht op het geven van goed onderwijs en het bieden van structuur door middel van veel school-brede routines.
We staan in de Children zone en bieden extra leertijd aan kinderen, deels na schooltijd, door externe vakleerkrachten.

De Willem van Oranje is een ‘Rotterdams Goud’ school. Het team is volop in ontwikkeling. We werken met de technieken van Teach like a Champion, de kernvakken staan centraal en de focus ligt op de gedragscultuur, het curriculum en een effectieve organisatie.
Naast inhoudelijke en operationele schoolleiders hebben we een intern begeleider en een leerlingdecaan. Dit ter ondersteuning van de leerkracht.

Willem van Oranje is onderdeel van schoolbestuur PCBO. PCBO bestaat uit 3 kindcentra, 11 peuterspeelzalen, 21 basisscholen en 4 speciaal (basis)onderwijs scholen.

Hart voor ontwikkeling
Wij zien onze PCBO scholen als een stabiele kracht in de dynamische omgeving van Rotterdam. Een oefenplek waar iedere leerling in veiligheid zijn of haar talenten kan ontwikkelen. Waar éxtra aandacht is voor leerlingen die dat nodig hebben, waar iedere leerling
welkom is en zich ook welkom voelt. Waar binnen het levensbeschouwelijke onderwijs wordt uitgegaan van een gelijkwaardige ontmoeting tussen alle leerlingen en collega’s. En dat doen we al meer dan 125 jaar. PCBO stimuleert de professionele ontwikkeling van
alle werknemers en biedt uitstekende begeleidingsprogramma’s voor starters en zij-instromers. Individueel en in teamverband wordt scholing ingezet om eigentijds onderwijs vorm te geven. Word jij ook een PCBO ‘hart’ werker?

Gerelateerde artikelen