Direct naar content

Leerkracht groep 4 parttime/fulltime

De Da Costaschool is een basisschool in de Afrikaanderwijk. Samen met 24 collega’s bieden wij onderwijs aan 150 leerlingen.

‘De toekomst ben je zelf’, zo luidt onze slogan. Wij bereiden onze leerlingen voor op hun toekomst door het aanbieden van de kernvakken. En tijdens leertijduitbreiding wordt ingezet op brede ontwikkeling, natuurlijk in samenspraak met ouders. Onze betrokken
mini-burgers gaan aan het eind van de basisschool met een toekomstgerichte blik naar het voortgezet onderwijs!

PCBO
Schoolbestuur PCBO bestaat uit 3 kindcentra, 11 peuterspeelzalen, 21 basisscholen en 4 speciaal (basis)onderwijsscholen. Met 995 collega’s geven wij protestants-christelijk onderwijs aan 9000 peuters en leerlingen. Onze scholen worden adequaat ondersteund door
een bestuursbureau.

Gerelateerde artikelen