Leerkracht groep 4 parttime/fulltime

De CBS Beatrix is een school die kinderen optimaal wil begeleiden.
Een school die normen en waarden hanteert, een school die de voorkeur geeft aan taal-, lees- en rekenonderwijs.
Een school die zich voortdurend ontwikkelt en resultaatgericht werkt.
Wij werken met een continurooster en zijn een Early Bird school.
Ons team hecht veel waarde aan ouderbetrokkenheid.

Ons motto is: " elk kind , elke kans!
De drie belangrijke pijlers zijn:
Goede resultaten, zelfbewuste kinderen en samenwerken;
We hebben een enthousiast team, de leerkrachten van de CBS Beatrix willen het beste uit ieder kind halen;
Een school waar rust, regelmaat en structuur heerst zorgt daarvoor. Een goed pedagogisch klimaat is waar wij voor staan, een voorwaarde voor goed onderwijs.

PCBO
Schoolbestuur PCBO bestaat uit 3 kindcentra, 11 peuterspeelzalen, 21 basisscholen en 4 speciaal (basis)onderwijsscholen. Met 995 collega’s geven wij protestants-christelijk onderwijs aan 9000 peuters en leerlingen. Onze scholen worden adequaat ondersteund door
een bestuursbureau.

Gerelateerde artikelen