Leerkracht Groep in overleg

Onze onderwijsvisie
Warm en betrokken, verbonden met elkaar, samen groeien, verwachtingsvol en ruimte voor talent. Dat samen is waar KC De Stelberg voor staat. We willen bereiken dat alle kinderen zo veel mogelijk leren.
Met behulp van het EDI-model en data stellen wij ons onderwijsaanbod samen, dat daardoor goed aansluit op de onderwijsbehoefte van de leerlingen. Vanuit onze christelijke visie richten we ons ook op de persoonlijkheidsvorming van ieder kind. Ook besteden we
aandacht aan burgerschap en sociale competenties.

Ons kindcentrum
KC De Stelberg heeft 2 locaties in Prinsenland: Groep 1 tot en met 3 zitten in het gebouw op de Clazina Kouwenbergzoom en groep 4 tot en met 8 op de Jacques Duthilweg. De Stelberg is een excellente school, waar kinderen en collega’s met plezier naar toe komen.

Ons team
We hebben een groot team dat hard werkt en enthousiast is. Binnen beide locaties zijn er voldoende collega’s om mee te werken en van te leren. Respect en vertrouwen zijn daarbij de basis voor een goed (werk-)klimaat. Iedereen heeft zijn eigen rol binnen het
team. Wij waarderen en erkennen verschillen en zetten onze kwaliteiten om te komen tot een evenwichtig en sterk team. Dit doen we door te werken met
LeerKRACHT.

Kijk ook op http://www.destelberg.nl

Voor informatie en sollicitatie:
Mail met de directeur Wim van der Lee
w.vanderlee@kindenonderwijsrotterdam.nl

We nodigen je van harte uit óók te reageren als de wtf en de schaal nog niet helemaal passen bij je kennis, ervaring en wensen. Vacatures kunnen bijvoorbeeld door meerdere parttimers worden ingevuld. We gaan graag in gesprek om te kijken wat wel kan!

#wijzijnSARO
KC De Stelberg is onderdeel van SARO. SARO is de naam waaronder Kind en Onderwijs Rotterdam en
LMC Voortgezet Onderwijs sinds 1 januari 2024 samen verder zijn gegaan.
Samen Ambitieus Rotterdam Onderwijs van 0 tot 18 jaar.