Direct naar content

Leerkracht ICT VSO

# Het Passer College

Leerkracht ICT, locatie Overschie (wtf 1,0)

**Functie (Vak)Leerkracht ICT op Het Passer College Overschie**
Op Het Passer College locatie Overschie zijn we op zoek naar gepassioneerde leerkracht voor onze leerlingen met internaliserend problematiek. Op de locatie Overschie hebben wij de alle VMBO-klassen BB en KB en Pro. Jij geeft alle Pro en vmbo-klassen de ICT-lessen (als vakleerkracht).

Onze school is voor leerlingen met internaliserend problematiek. Deze problematiek komt tot uiting in angsten of het hebben van sombere gedachten. Daarnaast hebben veel van onze leerlingen een autismespectrumstoornis, waardoor bijvoorbeeld de informatieverwerking verstoort kan zijn.
Door deze problematiek hebben onze leerlingen een prikkelarme omgeving nodig, waarbij jij als docent ICT het onderwijs zo leerrijk mogelijk maakt en tegelijkertijd zo gestructureerd mogelijk. Ons onderwijs is afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen. Daarnaast richten wij ons op het inrichten van een positief pedagogisch en (ortho)didactisch leerklimaat. Het team hanteert een consistente en pedagogische benadering, die gestoeld is op het opdoen van succeservaringen en een positieve benadering. Kwalitatief goed onderwijs wordt geboden door een zorgvuldige afstemming van leermogelijkheden, planmatig handelen en interventies. Door middel van nauwkeurig volgen, observeren en onderwijs geven wordt toegewerkt naar een situatie waarin de leerling zelf, ondanks zijn beperkingen, grip krijgt op de omgeving op school en thuis.

Meer informatie over het Passer College vind je op: www.hetpassercollege.nl

**Hoe verder?**

Zie jij aansluiting met ons verhaal? Enthousiast of nieuwsgierig geworden? Leuk! Voor informatie of vragen kun je bellen met Arend Veldkamp 010 – 2094100. Word jij onze nieuwe vakleerkracht ICT? Stuur dan je cv en motivatie via de sollicitatieknop.

Gerelateerde artikelen