Direct naar content

Leerkracht instroomgroep

De Klaver Carnisse staat in de wijk Charlois en is volop in ontwikkeling.
We werken met een team van 44 collega’s en we hebben ongeveer 300 kinderen.
Naast de groepen 1 t/m 8 is er ook binnen het gebouw een peuterspeelzaal aan de school verbonden, Het Kleine Klavertje.

Met de methode "Speelplezier" werken we in de onderbouw spelenderwijs aan de doelen die we als school hebben gesteld.
We werken opbrengstgericht en er wordt veel tijd en aandacht besteed aan de vakken taal, rekenen en lezen.
Ons motto is "Samen groeien naar succes" waarbij we drie belangrijke kernwaarden hanteren:
Samenwerken met ouders, Goede resultaten en De toekomst van onze leerlingen.

De Klaver Carnisse is onderdeel van schoolbestuur PCBO. PCBO bestaat uit 3 kindcentra, 11 peuterspeelzalen, 21 basisscholen en 4 speciaal (basis)onderwijs scholen.

Hart voor ontwikkeling
Wij zien onze PCBO scholen als een stabiele kracht in de dynamische omgeving van Rotterdam. Een oefenplek waar iedere leerling in veiligheid zijn of haar talenten kan ontwikkelen. Waar éxtra aandacht is voor leerlingen die dat nodig hebben, waar iedere leerling
welkom is en zich ook welkom voelt. Waar binnen het levensbeschouwelijke onderwijs wordt uitgegaan van een gelijkwaardige ontmoeting tussen alle leerlingen en collega’s. En dat doen we al meer dan 125 jaar. PCBO stimuleert de professionele ontwikkeling van
alle werknemers en biedt uitstekende begeleidingsprogramma’s voor starters en zij-instromers. Individueel en in teamverband wordt scholing ingezet om eigentijds onderwijs vorm te geven. Word jij ook een PCBO ‘hart’ werker?