Leerkracht LC/Intern Begeleider

Zie jij een uitdaging om de beste zorg te bieden voor onze leerlingen en help jij onze leerlingen te tillen naar een hoger niveau? Dan zoeken wij jou! 

Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON) is per 1 augustus 2024 voor onze locatie de Shri Saraswatie school in Rotterdam voor 3 dagen (0,6 fte) op zoek naar een professionele, ervaren en gepassioneerde leerkracht LC die breed ingezet kan worden als intern
begeleider. 
De intern begeleider (IB-er) is een duizendpoot die binnen de Shri Saraswatie school met de directie onderdeel is van het managementteam. 

Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van de zorg, het zorgbeleid van de school en levert een actieve bijdrage aan het onderwijsbeleid van de school. Je werkt handelingsgericht en hebt contacten met deskundigen, leerkrachten, ouders en andere betrokkenen.
Je neemt deel aan multidisciplinaire overleggen binnen het handelingsgericht werken. 
Vanuit jouw onderwijskundige leiderschapsrol bereid je in nauw overleg met de directie de uitvoering van het onderwijskundig beleid voor, je volgt de ontwikkelingen en houdt de leerkrachten hiervan op de hoogte. 
Ook ben je analytisch sterk ingesteld om onderwijsresultaten te kunnen vertalen in gerichte ambities en plannen en heb je ervaring met het werken middels een PDCA-cyclus.. 
Een belangrijk onderdeel is het coachen van leerkrachten op de uitvoer van het onderwijs -en zorgbeleid en ondersteunt hen bij het opstellen en uitvoeren van groepsplannen en OPP’s. 
Daarnaast ondersteun je de leerkrachten bij de begeleiding en het onderwijs van (zorg)leerlingen of leerlingen die extra uitdaging behoeven.

Wie zijn wij? 
Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON) is een onderwijsstichting met vijf basisscholen in Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Almere en Utrecht. Wij bieden leer -en werkplezier in een vreedzame, verrijkende en uitdagende leer -en werkomgeving. Het onderwijs
op onze scholen verschilt niet van andere basisscholen in Nederland. Echter zijn onze normen en waarden gebaseerd op de universele waarden vanuit de hindoe-filosofie. Respect voor elkaar, vreedzaam en dienstbaarheid zijn voorbeelden van waarden die wij onderschrijven
en delen. Iedereen is welkom op onze scholen. 
De Shri Saraswatie school heeft een bevlogen team, die gaan voor een goede samenwerking met ouders en staan voor goede onderwijskwaliteit en bovenal ontwikkeling van de kinderen. Er wordt gewerkt vanuit een open houding aan het onderwijs op deze prachtige school.