Direct naar content

Leerkracht LC – onderbouw

Vacature: Leerkracht De Piloot – onderbouw

Ons verhaal

De Piloot is een cluster 4 school en biedt onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. De Piloot biedt vanuit kennis en ervaring speciaal onderwijs aan leerlingen met internaliserende en externaliserende gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek. In januari 2023 gaan we starten met een IKEC (integraal, kind en expertisecentrum) waarbij SBO De Kring en PBSO Kinderdam intensief met ons gaan samenwerken. Hiervoor zijn wij op zoek naar leerkrachten voor onze nieuwe onderbouw groepen gericht op internaliserende problematiek.

De school heeft een duidelijk sociaal en gestructureerd klimaat waarbinnen de leerling zich veilig en thuis kan voelen om op een positieve manier zich verder te ontwikkelen.

De Piloot heeft kleine groepen van maximaal 14 kinderen, de groepsleiding bestaat uit een leerkracht en in de onderbouw ook een onderwijsassistent.

Er is op De Piloot een groot aantal gespecialiseerde medewerkers aanwezig zoals; orthopedagogen, logopedisten, maatschappelijk werker, vakleerkrachten gymnastiek, handvaardigheid en koken.

Het leukste aan De Piloot zijn uiteraard onze leerlingen! En als bonus krijg je er ook een gemotiveerd team bij wat houdt van een uitdaging.

  • De Piloot hanteert een continurooster. De leerlingen gaan elke dag van 8:30 14:00 uur naar school.
  • De werktijden van het personeel zijn: 08:00 uur t/m 16:30 uur.

Het onderwijsbeleid

Alle leerlingen van De Piloot hebben hun eigen, persoonlijke problematiek. Dit vraagt van alle medewerkers een speciale basishouding:

  • Begrip voor het soms ongrijpbare gedrag van de leerling;
  • Vertrouwen hebben in een positieve ontwikkeling van ieder kind;
  • Positief benaderen van de leerlingen;
  • Kunnen variëren in didactische en pedagogische werkwijzen.

Eén van de basisvoorwaarden voor elke leerling om zich te kunnen ontwikkelen is een gevoel van veiligheid. Door hun complexe problematiek hebben veel kinderen dit gevoel van veiligheid verloren. De Piloot realiseert een klimaat waarin angsten en onzekerheden bij kinderen zoveel mogelijk kunnen worden overwonnen, waarbinnen een klimaat van veiligheid en acceptatie ontstaat, kinderen (weer) durven nieuwsgierig te zijn en de wereld te onderzoeken en leren om op positieve wijze contacten met anderen aan te gaan. Bewust streven we het opdoen van succeservaringen na. De ontwikkeling van sociale vaardigheden is een vast onderdeel van het programma. Acceptatie van het kind en begrip voor de manier waarop een stoornis zich kan uiten, blijkt uit de manier waarop we de leerlingen benaderen en hen helpen zich te ontwikkelen.

Hoe verder?

Zie jij aansluiting met ons verhaal? Enthousiast of nieuwsgierig geworden? Leuk! Voor informatie of vragen kun je contact opnemen met de afdelingsleider onderbouw Tamara Hulshoff, 010-4205314
Wil je direct solliciteren? Stuur dan je C.V. en motivatie naar via de oranje sollicitatieknop.

Meer informatie over De Piloot vind je op:https://www.depiloot.nl/

Gerelateerde artikelen