Leerkracht LC speciaal (basis) onderwijs

Wat heb je?

 • Je bent in bezit van een pabo diploma;
 • Je hebt affiniteit, interesse en/of ervaring met de doelgroep;

Wat krijg je?

 • Je start zo snel mogelijk of per schooljaar 2023-2024 (per 1 augustus);
 • Een jaarcontract met uitzicht op een vaste aanstelling bij goed functioneren en salaris conform cao-PO schaal 11 (inschaling afhankelijk van kennis en ervaring);
 • Wij hanteren een continurooster. Jouw werktijden zijn van 08:00 uur tot 16:30 uur. In overleg kun je na schooltijd vanuit huis werken;
 • Je komt terecht in een warm bad met zeer betrokken en ondersteunende collega’s;
 • Iedere woensdag is ‘breek de week’, oftewel een lekkere (gezonde) snack;
 • Gezellige teamuitjes en activiteiten met collega’s;
 • Ruimte voor meedenken over nieuwe lesmethoden en programma’s;
 • Geweldige leerlingen met een eigen handleiding;
 • Goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer (metrostation Graskruid is op 7 minuten loopafstand) en genoeg gratis parkeergelegenheid voor de deur.

Wat kun je?

 • Werken met verschillende disciplines is jou op het lijf geschreven;
 • Je bent duidelijk, geduldig, enthousiasmerend en oplossingsgericht;
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
 • Je kan goed samenwerken in een klein, zelfstandig team.

Extra info

De Kring is een openbare school voor speciaal basisonderwijs in de wijk Ommoord.  Ouders kiezen voor SBO De Kring vanwege de rust en de structuur die heerst binnen de school. Daarnaast heeft de school een duidelijke visie over hoe we met leerlingen om gaan, dit zetten we in via de Kanjermethode. SBO De Kring is namelijk een Kanjerschool.

De school heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld op het gebied van:

 • Pedagogisch klimaat
 • Veiligheid
 • Zicht op ontwikkeling
 • Kwaliteitscultuur
 • Verantwoording en dialoog

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Wij zoeken een fulltime (1,0 FTE) leerkracht voor de middenbouw. Je geeft primair onderwijs aan kinderen waarbij je verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten hanteert, aansluitend op de leer- en opvoedingsdoelen van de school en de specifieke behoeften van dit type onderwijs. Daarbij is het belangrijk dat je de leerstof in kleine stapjes, overzichtelijk en gestructureerd aanbiedt aan onze leerlingen.

Didactisch:

 • Je hanteert één strategie/regel i.p.v. verschillende;
 • Herhaling en extra in-oefening van de lesstof;
 • Je geeft instructies aansluitend bij de onderwijsbehoefte van een leerling, op – formeel, concreet of handelend niveau;
 • Je bent een enthousiaste leerkracht die de sterke kanten van een leerling naar voren laat komen.

Pedagogisch:
Je bent goed in het creëren van een veilige leeromgeving met een duidelijk pedagogisch klimaat: heldere gedragsregels en consequente naleving. Jij bent een leerkracht die voorspelbaar is en om kan gaan met verschillen. Je accepteert de eigenheid van het kind en je weet hoe je moet inspelen op het gedrag dat een kind laat zien.

Daarnaast signaleer, registreer en evalueer je problemen bij leerlingen en begeleid je hen aan de hand van groepsplannen en het ontwikkelingsperspectief. Je bespreekt de leerlingen met collega’s, intern begeleider en/of de directie en je bespreekt met de ouders/verzorgers de ontwikkeling van het kind in het kader van bevorderen van de leerprestaties. Kortom; jij bent de schakel tussen ouders, leerlingen en collega’s.

 • Afwisseling toepassen van ontspanning/inspanning;
 • Je geeft feedback op het proces en het resultaat;
 • Je bent een leerkracht die het kind helpt structuur te krijgen en met andere kinderen en volwassenen om te gaan;
 • Je coördineert de leerlingenzorg voor je eigen groep;
 • Je neemt deel aan team overleggen met betrokkenen en verwerkt de koers in didactische werkvormen en leeractiviteiten in de eigen groep.

Als je enthousiast of nieuwsgierig bent geworden en je gaat een uitdaging niet uit de weg dan ontvangen we graag z.s.m.  je motivatiebrief en C.V. Verdere informatie kun je krijgen bij de locatieleider, Colinda Maertens of via 010-4205314.

Gerelateerde artikelen