Leerkracht MB/BB

Wat heb je?

 • Een (bijna) afgeronde PABO-opleiding;
 • Ervaring met lesgeven aan leerlingen;
 • Goede werkethos;
 • Bevlogenheid en met natuurlijke passie voor het onderwijs;
 • Een goed gevoel voor humor;
 • Waardering onze leerlingen;

Wat krijg je?

 • Een gezellig team met een gezonde dosis humor en relativeringsvermogen én geweldige leerlingen;
 • Een gedreven team dat leergierig is, toegankelijk, professioneel en collegiaal;
 • Collega’s die met elkaar willen leren om het onderwijs te verbeteren;
 • En sterk pedagogisch klimaat, waardoor kinderen zichzelf kunnen zijn;
 • Een school met goede arbeidsvoorwaarden, waarbij aandacht is om de werkdruk in evenwicht te houden;
 • Schoolgebouwen die ruim, fris en open zijn qua opzet;
 • Een contract voor bepaalde tijd met uitzicht op een vaste aanstelling.

Wat kun je?

 • Opbrengstgericht werken, dus in staat zijn om het onderwijs op meerdere niveaus binnen een groep aan te bieden;
 • In staat zijn om een professionele relatie met de leerlingen, ouders en collega’s aan te gaan;
 • Op een effectieve manier met onze ouders communiceren en de betrokkenheid van hen vergroten op onze school;
 • De kwaliteit van ons team versterken, waarbij je het plezier niet uit het oog verliest;
 • De kennis van de laatste onderwijsontwikkelingen effectief en planmatig vertalen naar het onderwijs van Over de Slinge.
 • Samenwerken, verbinden en leren van en met elkaar;
 • Lef tonen;
 • De klas, onze leerlingen stimuleren op een inspirerende en effectieve wijze;
 • Daagt onze leerlingen uit;
 • Laat onze leerlingen schitteren.

Extra info

Vacature Leerkracht Middenbouw/ bovenbouw

OBS Over de Slinge is gelegen in de wijk Pendrecht. De school heeft ongeveer 390 leerlingen verdeeld over 20 groepen. Op OBS Over de Slinge is ieder kind en iedere leerkracht welkom, ongeacht zijn/haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Onze school leert kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen. Meer info over de school vind je op: Home || OBS Over De Slinge .

Schoolconcept:

Over de Slinge werkt volgens een traditioneel leerstofjaarklassensysteem, waarbij er gewerkt wordt met homogene leerjaargroepen (1 t/m 8). Binnen de groepen wordt gewerkt op basis van de uitgangspunten van opbrengstgericht werken, EDI (afstemming van het onderwijs op meerdere niveaus), tegemoetkomend aan de behoeften van leerlingen en o.b.v. gedegen analyse van resultaten.

 Functie-inhoud:

De functie is, zoals geschetst, een parttime leerkracht per 1 januari 2023.

Geïnteresseerd? Reageren?

Neem contact op met Patricia Keukelaar, directeur via 010-4803552 voor vragen.

Stuur je beknopte motivatie + C.V. per mail naar p.keukelaar@overdeslinge.nl

Gerelateerde artikelen