Direct naar content

Leerkracht midden-bovenbouw

De CBS Beatrix is een school die kinderen optimaal wil begeleiden, een school die normen en waarden hanteert, een school die de voorkeur geeft aan taal-, lees- en rekenonderwijs, een school die zich voortdurend ontwikkelt en resultaatgericht werkt. Wij
werken met een continurooster en zijn een Early Bird school. Wij zijn een ‘Lekker Fit’ school en ons team hecht veel waarde aan ouderbetrokkenheid.
 
De CBS Beatrix telt 375 kinderen, 15 groepen, 4 groepen 0, 28 leerkrachten, 2 intern begeleiders, 1 administratief medewerker, 1 conciërge, 1 medewerker ouderbetrokkenheid en een schoolmaatschappelijk werker
 

Gerelateerde artikelen