Leerkracht midden-bovenbouw

De CBS Beatrix is een school die kinderen optimaal wil begeleiden, een school die normen en waarden hanteert, een school die de voorkeur geeft aan taal-, lees- en rekenonderwijs, een school die zich voortdurend ontwikkelt en resultaatgericht werkt. Wij
werken met een continurooster en zijn een Early Bird school. Wij zijn een ‘Lekker Fit’ school en ons team hecht veel waarde aan ouderbetrokkenheid.
 
De CBS Beatrix telt 375 kinderen, 15 groepen, 4 groepen 0, 28 leerkrachten, 2 intern begeleiders, 1 administratief medewerker, 1 conciërge, 1 medewerker ouderbetrokkenheid en een schoolmaatschappelijk werker

Beatrix is onderdeel van schoolbestuur PCBO. PCBO bestaat uit 3 kindcentra, 11 peuterspeelzalen, 21 basisscholen en 4 speciaal (basis)onderwijs scholen.

Hart voor ontwikkeling
Wij zien onze PCBO scholen als een stabiele kracht in de dynamische omgeving van Rotterdam. Een oefenplek waar iedere leerling in veiligheid zijn of haar talenten kan ontwikkelen. Waar éxtra aandacht is voor leerlingen die dat nodig hebben, waar iedere leerling
welkom is en zich ook welkom voelt. Waar binnen het levensbeschouwelijke onderwijs wordt uitgegaan van een gelijkwaardige ontmoeting tussen alle leerlingen en collega’s. En dat doen we al meer dan 125 jaar. PCBO stimuleert de professionele ontwikkeling van
alle werknemers en biedt uitstekende begeleidingsprogramma’s voor starters en zij-instromers. Individueel en in teamverband wordt scholing ingezet om eigentijds onderwijs vorm te geven. Word jij ook een PCBO ‘hart’ werker?

Gerelateerde artikelen