Leerkracht midden- of bovenbouw

Onze onderwijsvisie
De vier pijlers: Samen – Leren – Fit – Zijn, vormen de basis voor het onderwijs op Kindcentrum de Buskes. We zijn een lerende school, die voortdurend de eigen praktijk onderzoekt om zo het onderwijs aan leerlingen te optimaliseren.

Positive Behavior Support (PBS) zetten wij schoolbreed in voor het versterken van gewenst gedrag. Dat zie je in alles terug. Daarnaast werken we met ‘Leren zichtbaar maken’ en LeerKRACHT. Een school waarin ouders, leerlingen en het schoolteam samen de
verantwoordelijkheid dragen.

Ons kindcentrum
De Buskes is een ontmoetingsschool met een stevige wijkfunctie. We bieden onderwijs en opvang voor kinderen van 0-12 jaar in de
wijk Zevenkamp. We hebben een groot en fijn schoolplein, dat ruimte biedt voor bewegend leren.

Zorg en respect voor mens en milieu vinden we van groot belang. Wij geven vanuit onze identiteit ruimte aan ontmoetingen tussen diverse culturen en geloofsovertuigingen

Ons team
We zijn een energiek, open en betrokken team dat graag samen de handen uit de mouwen steekt. We delen kennis en ervaring en werken met leerteams op het gebied van taal, rekenen, gedrag, didactiek, ict/w&t, hoogbegaafdheid en bewegend leren.

Reageren
Voor informatie en sollicitatie:
mail met de directeur Debby Schefers
d.schefers@kindenonderwijsrotterdam.nl

Kijk ook op www.jjbuskesschool.nl

Graag in gesprek
We nodigen je van harte uit óók te reageren als de werktijdfactor en de schaal nog niet helemaal passen bij je kennis, ervaring en wensen. Vacatures kunnen bijvoorbeeld door meerdere parttimers worden ingevuld. We gaan graag in gesprek om te kijken wat wel
kan!

Op deze school is de arbeidsmarkttoelage van toepassing.

Gerelateerde artikelen