Direct naar content

Leerkracht midden- of bovenbouw

Het Open Venster in Lombardijen heeft ongeveer 250 leerlingen. Er wordt vanuit grote betrokkenheid door een team van 30 mensen hard gewerkt om elke leerling de maximale kans te bieden.  Zo’n kans start met een stevige basis.
 
Er gaat veel aandacht naar de basisvaardigheden (rekenen, taal, lezen, spelling). Dit doen we oa. met behulp van expliciete directe instructie (EDI). De uitgangspunten van de  Kanjertraining krijgen veel aandacht op de school. Dit brengt rust en veiligheid.
 We zijn een Lekker Fit school; er is veel aandacht voor sporten, beweging en een gezonde leefstijl.
Begin schooljaar 22-23 zullen we starten in een nieuw schoolgebouw.

PCBO bestaat uit 3 kindcentra, 11 peuterspeelzalen, 23 basisscholen en 4 speciaal (basis)onderwijs-scholen. Wij geven met 875 collega’s protestants-christelijk onderwijs aan 7600 peuters en leerlingen. Onze scholen worden adequaat ondersteund door een bestuursbureau.

 

 

Gerelateerde artikelen