Leerkracht Middenbouw

Wat heb je?
• Een PABO-bevoegdheid
• Je staat met passie en enthousiasme voor de groep
• Waardering voor onze kinderen
• Je hebt passie om een bijdrage te leveren aan kansen voor kinderen in een grootstedelijke context
• Je bent positief en je weet je schouders eronder te zetten
• Montessori diploma of de bereidheid om deze te behalen

Wat krijg je?
• Een groep hele leuke kinderen
• Je komt in een team terecht met enthousiaste en gemotiveerde collega’s die met elkaar wil leren om het onderwijs te verbeteren
• Indien nodig, faciliteert school de montessori-opleiding
• Ondersteuning en lessen van vakleerkrachten op cultuureducatie en bewegingsonderwijs
• Vacature ontstaat per 1-8-2023 en voor minimaal 24 uur per week. Kun je eerder aan de slag of wil je meer werken, is dat altijd bespreekbaar
• Een contract voor bepaalde tijd met uitzicht op een vaste aanstelling, CAO-PO salarisschaal LB of LC (afhankelijk van ervaring) en een eindejaarsuitkering

Wat kun je?
• Je kunt opbrengst- en handelingsgericht werken vanuit de montessorivisie
• Je bent in staat tot het aangaan van een professionele relatie met de kinderen, ouders en collega’s
• Je kunt werken volgens de zienswijze van Maria Montessori. Dit betekent dat de leerlingen bij binnenkomst een werkje pakken en aan het werk gaan. De leerkracht loopt rondes en in die rondes geeft de leerkracht instructie. Naast het geven van individuele lesjes, zijn er ook groepslessen en wordt binnen het kosmisch onderwijs aan verschillende thema’s gewerkt

Extra info

Wij hebben een leuke baan voor een groepsleerkracht in groep 3/4/5 op OMBS de Clipper.
OMBS de Clipper is een montessorischool gelegen in de wijk Kop van Zuid. De school heeft ongeveer 260 leerlingen verdeeld over 10 groepen.

Waar staat de school voor:
Op de Clipper geven we vorm aan modern montessorionderwijs. Dit betekent dat we kinderen begeleiden in hun ontwikkeling. De leerkracht stuurt op het aanbod; we werken doelgericht. Hierbij houden we de gedachtegang van Maria Montessori dicht bij ons. Elk kind heeft de mogelijkheid zich breed te ontwikkelen en neemt eigenaarschap voor de eigen ontwikkeling.

Hoe ziet dit eruit:
• Lesdoelen worden expliciet benoemd.
• Leerkrachten werken vanuit de rondes.
• Montessori materiaal heeft een prominente plek in het onderwijs.
Het komende jaar zetten we in op het maken van een verbeterslag in het rekenonderwijs, het goed borgen van de grote en de kleine cyclus en team professionalisering.

Daarnaast is op OMBS de Clipper is ieder kind en iedere leerkracht welkom, ongeacht zijn/haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Onze school leert kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen.

Meer info over de Clipper vind je op: https://www.declipper.nl

Gerelateerde artikelen