Leerkracht middenbouw

De Klaver-Heijplaat is een basisschool in de unieke wijk Heijplaat, een dorp in de grote stad. Ons kleine en gedreven team van 10 mensen werkt samen om de kinderen van Heijplaat zich te laten ontwikkelen tot sterke, weerbare Rotterdammers. 

De Klaver-Heijplaat is een kleine school met veel persoonlijke aandacht voor de kinderen die een spil vormt in de wijk. Wij richten ons op de kernvakken, zoals rekenen, lezen en spelling en hanteren hierbij het expliciete directe instructie model (EDI) en teach
like a champion. Tijdens en na schooltijd bieden wij extra aanbod, zoals: logopedie, oefentherapie en muziekles.

PCBO
Schoolbestuur PCBO bestaat uit 3 kindcentra, 11 peuterspeelzalen, 21 basisscholen en 4 speciaal (basis)onderwijsscholen. Met 995 collega’s geven wij protestants-christelijk onderwijs aan 9000 peuters en leerlingen. Onze scholen worden adequaat ondersteund door
een bestuursbureau.

Hart voor ontwikkeling 
Wij zien onze PCBO scholen als een stabiele kracht in de dynamische omgeving van Rotterdam. Een oefenplek waar iedere leerling in veiligheid zijn of haar talenten kan ontwikkelen. Waar éxtra aandacht is voor leerlingen die dat nodig hebben, waar iedere leerling
welkom is en zich ook welkom voelt. Waar binnen het levensbeschouwelijke onderwijs wordt uitgegaan van een gelijkwaardige ontmoeting tussen alle leerlingen en collega’s. En dat doen we al meer dan 125 jaar. PCBO stimuleert de professionele ontwikkeling van
alle werknemers en biedt uitstekende begeleidingsprogramma’s voor starters en zij-instromers. Individueel en in teamverband wordt scholing ingezet om eigentijds onderwijs vorm te geven. Word jij ook een PCBO ‘hart’ werker?

Gerelateerde artikelen