Direct naar content

Leerkracht middenbouw

Openbare Basisschool De Plataan

OBS De Plataan is een school waar met inspireren kindgericht onderwijs, kinderen het inzicht wordt gegeven dat zij eigenaar zijn van hun eigen ontwikkeling, zodat zij met zelfvertrouwen de stap naar het voortgezet onderwijs gaan maken.

Wie zijn wij?

Onze missie:

Wij inspireren kinderen om plezier te beleven aan leren leren.

Onze visie:

Wij zijn een school waar, met inspirerend onderwijs, kinderen het inzicht wordt gegeven dat zij eigenaar zijn van hun eigen ontwikkeling, zodat zij met zelfvertrouwen de stap naar het voortgezet onderwijs gaan maken. De ontwikkeling van de mogelijkheden van alle leerlingen is het uitgangspunt.

Wat doen wij?

Wij geven onderwijs op basis van uitgangspunten die aantoonbaar werken. Wij hebben creatieve vakken en bewegingsonderwijs centraal in ons aanbod, daardoor geven wij de kinderen de ruimte om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen.

Wij scheppen voor iedereen duidelijkheid door onze werkwijzen voor iedereen inzichtelijk te maken en wij leren kinderen respectvol met elkaar samen te werken om voorkomende problemen het hoofd te bieden.

Dit alles vanuit onze kernwaarden: Plezier, Veiligheid, Respect en Waardering.

Wij verbeteren het onderwijs aan onze kinderen continu met onze vier pijlers voor succes:

  • Kunst van het lesgeven: Het lesgeven op basis van uitgangspunten die aantoonbaar werken.
  • Samenwerken om goede lessen te blijven garanderen: Met de methode Lesson Study benut de school de talenten van de leerkrachten.
  • Coöperatieve werkvormen: Het oefenen van samenwerkingsvaardigheden om de lesdoelen te behalen.
  • Vastleggen en evalueren: Met onze kwaliteitskaarten leggen we onze processen vast en delen we deze processen met de omgeving.

Meer informatie over onze school vindt je op onze website: https://www.obsdeplataan.com/

Gerelateerde artikelen