Direct naar content

leerkracht middenbouw/ bovenbouw

Leerkracht OBS Over De Slinge Middenbouw/ bovenbouw
OBS Over de Slinge is gelegen in de wijk Pendrecht. De school heeft ongeveer 390 leerlingen verdeeld over 20 groepen. Op OBS Over de Slinge is ieder kind en iedere leerkracht welkom, ongeacht zijn/haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Onze school leert kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen. Meer info over de school vind je op: www.overdeslinge.nl/

Schoolconcept:
Over de Slinge werkt volgens een traditioneel leerstofjaarklassensysteem, waarbij er gewerkt wordt met homogene leerjaargroepen (1 t/m 8). Binnen de groepen wordt gewerkt op basis van de uitgangspunten van opbrengstgericht werken, EDI (afstemming van het onderwijs op meerdere niveaus), tegemoetkomend aan de behoeften van leerlingen en o.b.v. gedegen analyse van resultaten.

Geïnteresseerd? Reageren?
Neem contact op met Patricia Keukelaar, directeur via 010-4803552 of p.keukelaar@overdeslinge.nl voor vragen