Leerkracht Middenbouw | Bovenbouw

Onze onderwijsvisie
De Lis heeft een breed lesaanbod, met de focus op kunst, wetenschap, natuur en techniek. Wij leren onze leerlingen om creatief te denken, bijvoorbeeld aan de hand van de taxonomie van Bloom. Alle ruimten in en om Lis worden daarbij ingezet als educatieve leerplekken.

Door een breed lesaanbod, het werken aan sociale vaardigheden en door het ontwikkelen van 21e-eeuwse vaardigheden, maken wij kinderen sterk voor de maatschappij van nu. Op de Lis leren kinderen van 0-12 jaar vanuit één visie en werken we als één team aan de
doorgaande ontwikkeling; samen met KinderDam.

Ons integraal kindcentrum
De Lis, gehuisvest in een prachtig, klassiek pand, is een begrip in het trendy Liskwartier. Vanuit christelijke waarden zijn wij kleurrijk en hebben respect voor de ander. Wij doen ons best een goede buur te zijn en omarmen daarbij als vanzelfsprekend de culture
diversiteit in onze omgeving. Onze ouders zijn zeer betrokken o.a. vanuit het actieve ouderinitiatief.

Ons team
Werken binnen de Lis vraagt om daadkracht: de handen moeten dus letterlijk en figuurlijk uit de mouwen en het vraagt om denken in mogelijkheden. Het vraagt ook om een brede interesse in kunst, wetenschap, natuur/techniek. We bouwen met elkaar, denken graag
mee en worden met leerKRACHT elke week een beetje beter. We werken vanuit verrassende en creatieve thema’s, met natuurlijk ruimte voor eigen inbreng.

Kijk ook op www.de-lis.nl

Voor informatie en sollicitatie:
Mail met de directeur Leontine van der Wel
L.vanderWel@kindenonderwijsrotterdam.nl

We nodigen je van harte uit óók te reageren als de wtf en de schaal nog niet helemaal passen bij je kennis, ervaring en wensen. Vacatures kunnen bijvoorbeeld door meerdere parttimers worden ingevuld. We gaan graag in gesprek om te kijken wat wel kan!

#wijzijnSARO
IKC De Lis is onderdeel van SARO. SARO is de naam waaronder Kind en Onderwijs Rotterdam en
LMC Voortgezet Onderwijs sinds 1 januari 2024 samen verder zijn gegaan.
Samen Ambitieus Rotterdam Onderwijs van 0 tot 18 jaar.