Direct naar content

Leerkracht middenbouw parttime/fulltime

De Willem van Oranje en De Savornin Lohmanschool zijn basisscholen in Rotterdam-Zuid. Vanaf aug 2022 gaan we samen in het gebouw van de Willem van Oranje. De school wordt bezocht door ongeveer 200 leerlingen. We staan in de Children zone en bieden extra
leertijd aan kinderen. De cultuur en sportlessen worden gegeven door vakdocenten.

Sinds twee jaar zijn we een Rotterdams Goud school. Het team is volop in ontwikkeling. We werken met Teach like a Champion technieken, de kernvakken staan centraal en de focus ligt op de gedragscultuur, routines en plezier in leren. Naast de intern begeleider
krijgen we ook een leerlingdecaan.Dit ter ondersteuning van de leerkrachten.

PCBO bestaat uit 3 kindcentra, 11 peuterspeelzalen, 23 basisscholen en 4 speciaal (basis)onderwijs-scholen. Wij geven met 875 collega’s protestants-christelijk onderwijs aan 7600 peuters en leerlingen. Onze scholen worden adequaat ondersteund door een bestuursbureau.

Gerelateerde artikelen