Direct naar content

Leerkracht middenbouw parttime

Wij zijn een Rotterdams Goud school. Ons team werkt met de technieken van ‘Teach Like a Champion’ en kenmerkt zich door een sterke gedragscultuur. Wij richten ons op de kernvakken rekenen, taal en lezen. De cruciale doelen zijn leidend voor de lesinhoud.
Daarnaast zorgen vaste routines voor een effectievere lestijd.

De Bogermanschool noemt zich een wereldschool in een wereldstad. Onze organisatie is erop gericht om met elkaar te leren en te ontwikkelen. We verstaan ons vak en verbeteren ons voortdurend. We leren onze kinderen dat de wereld op hen zit te wachten en dat
alles te leren is!

PCBO
Schoolbestuur PCBO bestaat uit 3 kindcentra, 11 peuterspeelzalen, 23 basisscholen en 4 speciaal (basis)onderwijsscholen. Met 995 collega’s geven wij protestants-christelijk onderwijs aan 9000 peuters en leerlingen. Onze scholen worden adequaat ondersteund door
een bestuursbureau.
 

Gerelateerde artikelen