Leerkracht middenbouw + rekenspecialist

Onze onderwijsvisie
Ontmoeten, Ontwikkelen en Ontdekken zijn onze sleutelwoorden.
We werken als één team, met zowel reguliere- als SBO-groepen en hebben hebben een innoverend onderwijsconcept ontworpen, waarbij leerlijnen in domeinen en doelen zijn uitgewerkt.

De vakgebieden rekenen, taal en communicatie, wetenschap en techniek, digitale vaardigheden, Engels, kunstvak en bewegen, worden aangeboden door specialisten in zogenaamde Ateliers. Op het SBO doen we dit in praktijkgerichte-ateliers.

Schoolbreed wordt het onderwijs aan- geboden in betekenisvolle thema’s. We volgen het leren van onze leerlingen door middel van digitale portfolio’s.

Ons kindcentrum
De ruime school staat midden in de wijk Bospolder/Tussendijken. We hebben een fantastisch groen/blauw schoolplein, waar kinderen naar hartenlust kunnen spelen. Diverse ruimten in het gebouw, zoals daktuin, keuken en technieklokaal, maken het mogelijk om onderwijs
op een andere manier vorm te geven.
 
Ons team
Naast kennisoverdracht, draait het ook om de human skills. We maken echt het verschil voor kinderen die opgroeien in een wijk vol uitdagingen, waarbij hoge verwachtingen de sleutel zijn tot succes.

Een fijne sfeer binnen een team, waar diversiteit als kracht wordt gezien. Ons team heeft lef en power om onderwijs op een andere manier vorm te geven. Methoden zijn hierbij niet het uitgangspunt.

Net dat ene…
Flexibele werktijden (bijv. van 9.00 uur – 14.00 uur) zijn bij ons bespreekbaar; Je wordt dan ingezet als rekenspecialist, zonder de verantwoordelijkheid te dragen voor een groep. Je werk combineren met schoolgaande kinderen wordt hiermee mogelijk.

Reageren
Voor informatie en sollicitatie:
mail met de directeur Loes Viset
l.viset@kindenonderwijsrotterdam.nl

Kijk ook op www.kcdevlinder.nl

Graag in gesprek
We nodigen je van harte uit óók te reageren als de werktijdfactor en de schaal nog niet helemaal passen bij je kennis, ervaring en wensen. Vacatures kunnen bijvoorbeeld door meerdere parttimers worden ingevuld. We gaan graag in gesprek om te kijken wat wel
kan!

Op deze school is de arbeidsmarkttoelage van toepassing.

Gerelateerde artikelen