Leerkracht Middenbouw

De Nieuwe Park Rozenburgschool; een gemengde buurtschool in de prachtige wijk Kralingen, waar positieve en hoge verwachtingen, brede ontwikkeling, autonomie en plezier centraal staan voor leerlingen en leerkrachten!

Onze onderwijsvisie
Op de NPRS geloven we in de autonomie van de leerkracht! We dagen je dan ook uit om eigenheid en karakter toe te voegen aan je werk. Met een positief, stimulerend en pedagogisch klimaat halen we het hoogst haalbare uit onze leerlingen. Dat doen we op cognitief,
sociaal emotioneel en cultureel gebied, door te differentiëren met behulp van verschillende methodes en een duidelijk didactisch model. We hebben extra programma’s voor sociaal emotionele ontwikkeling en we hebben vakkrachten voor handvaardigheid, muziek en
gym.

Onze school
Vanaf augustus 2021 is er een tweede locatie van de NPRS gestart op de Assendelftstraat; een groeilocatie. Vanaf komend schooljaar hebben we een groep 1, 2 en 3 en starten we met groep 4. De komende jaren breiden we uit van groep 1 tot en met 8. De locatie
heeft een dans- en muziekprofiel. We werken hierbij samen met de havo/vwo voor Muziek en Dans en Codarts Hogeschool voor de Kunsten.

Ons team
Op de Nieuwe Park Rozenburgschool locatie Assendelftstraat hebben we:

  • een klein, gezellig en divers team en daar zijn we trots op!
  • een team met onderwijsprofessionals die heel enthousiast zijn om te bouwen aan een kleinschalige school met een specifiek profiel;
  • een team dat met elkaar net dat stapje extra zet om de school tot een succes te maken;
  • een team dat affiniteit heeft met verschillende vormen van kunst;
  • een team dat de ouders kan en wil betrekken bij allerlei verschil lende activiteiten die zij organiseren;
  • met daadkracht zetten we een sterk pedagogisch en didactisch klimaat neer in de klas;
  • vanuit analyse en evaluatie werken we aan goede resultaten voor onze leerlingen.

Kijk ook op www.nprs.nl

Voor informatie en sollicitatie:
Mail met de directeur Kees Adriaansen
c.adriaansen@kindenonderwijsrotterdam.nl

We nodigen je van harte uit óók te reageren als de wtf en de schaal nog niet helemaal passen bij je kennis, ervaring en wensen. Vacatures kunnen bijvoorbeeld door meerdere parttimers worden ingevuld. We gaan graag in gesprek om te kijken wat wel kan!

#wijzijnSARO
NPRS is onderdeel van SARO. SARO is de naam waaronder Kind en Onderwijs Rotterdam en
LMC Voortgezet Onderwijs sinds 1 januari 2024 samen verder zijn gegaan.
Samen Ambitieus Rotterdam Onderwijs van 0 tot 18 jaar.