Direct naar content

Leerkracht onderbouw

**Openbare Literaire basisschool de Gouden Griffel**

Voor het schooljaar 2022- 2023 zoeken wij een**Leerkracht – 1,0 fte – onbepaalde tijd inschaling LA** (LB behoort tot de mogelijkheden)

**Aanleiding en aard vacature:**

De vacature ontstaat doordat een collega andere werkzaamheden krijgt in de school. Het betreft een vacature voor onbepaalde tijd voor 1,0 fte voor groep 2.

**Schoolcontext:**

De Gouden Griffel ligt in de wijk Hillesluis in het gebied Feijenoord. De school groeit en heeft één locatie met op dit moment 190 leerlingen. Op de locatie wordt onderwijs gegeven aan de groepen 1 t/m 8, verdeeld over 9 groepen. Ook is er een peuterspeelzaal/groep 0 in het gebouw aanwezig waarmee wordt samengewerkt. De school maakt deel uit van het gemeentelijke programma Children Zone dat in een aantal wijken/gebieden aanvullende financiële mogelijkheden biedt om de leertijd uit te breiden met 10 uur per week voor de groepen 3 t/m 8. Een aantal uren zijn onder schooltijd en een aantal buiten de regulieren lestijden. Alle uren worden ingevuld door vaste externe.

**Schoolconcept:**

De Gouden Griffel werkt volgens een traditioneel leerstofjaarklassensysteem waarbij er gewerkt wordt met homogene leerjaargroepen (1 t/m 8). Binnen de groepen wordt gewerkt op basis van de uitgangspunten van opbrengstgericht werken en effectieve directe instructie en dus afstemming van het onderwijs op meerdere niveaus, tegemoetkomend aan de behoeften van leerlingen en o.b.v. gedegen analyse van resultaten.

De school werkt daarnaast met SPBS[1] als kader voor een gezamenlijke aanpak t.a.v. gedrag en taakgerichtheid.

**Functie-inhoud:**

De functie is, zoals geschetst, een fulltime inzet in groep 2. Van de nieuwe leerkracht wordt verwacht dat hij/zij in staat is om kwalitatief het pedagogisch klimaat en het klassenmanagement neer te zetten, zodat gewerkt kan worden aan de leeropbrengsten. Ervaring en affiniteit met dergelijke groepen en kennis en vaardigheden op dit gebied zijn dus van belang.

Als nieuwe leerkracht in dit team kun je rekenen op steun en begeleiding van de directeur, locatieleider en beide Intern Begeleiders. Hierin vragen we van jouw kant een open en eerlijke houding wanneer er begeleiding of iets anders gewenst of noodzakelijk is.

Binnen het uitvoeren van het beleid dat de school voert is uiteraard een coöperatieve houding gewenst en verwachten we betrokkenheid en inzet op de gezamenlijk te behalen doelen t.a.v. goed, eigentijds onderwijs dat voldoende afstemt op de behoeften van kinderen en planmatig en cyclisch van karakter is. Mogelijkerwijs kun je hierin, vanuit ervaring of kennis, zinvolle input leveren aan de school en collegas of ben je bereid je hiervoor volledig in te zetten.

Gezien de ontwikkeling waar de school zich nu in bevindt zou een reeds behaalde of het momenteel volgen van een Master EN van meerwaarde zijn. Wij zoeken deze specialisatie niet alleen voor in de groep, maar juist ook voor een bredere inzet in de school.

Op basis van bovenstaande nodigen we leerkrachten uit die aan de criteria voldoen om te reageren die momenteel al werken in een LB-functie op het gebied van taal of leerkrachten die, vanuit een goede kwaliteit onderwijs verzorgen. De taak van schoolbreed taalspecialist in een LB-functie met een coachende rol is daarin ook toekomstgericht[2] weggelegd.

**Geïnteresseerd? Reageren?**

Enthousiast of nieuwsgierig geworden? Leuk! We zien jouw sollicitatie graag tegemoet via onze sollicitatieknop. Voor informatie of vragen kun je bellen met Mariska Daalhuizen, directeur via 06-28804086. Meer informatie over onze school vind je op: www.goudengriffelrotterdam.nl

_Vanwege de communicatie met en naar leerlingen en ouders streven we ernaar om de vacature binnen enkele weken in te vullen zodat er duidelijkheid gegeven kan worden. Uiteraard staat kwaliteit voorop!_

**_[1]_** _Schoolwide Positive Behaviour Support_

[2] Indien reeds inschaling in LB plaats vind dan kan dat direct. Anders is dit toekomstgericht mogelijk o.b.v. goed functioneren en aanvullende masteropleiding op het betreffende gebied.

Gerelateerde artikelen