Leerkracht onderbouw 32-40 uur

De Vreewijkschool is een Vreedzame school in Tuindorp Vreewijk te Rotterdam. Wij hebben reguliere groepen, een
inpandige peuterspeelzaal en een buitenschoolse opvang. Wij zijn een ‘Lekker Fit’ school, werken in leerteams en
hanteren het expliciete directe instructiemodel.

Wij vinden persoonlijk contact tussen ouders, leerkrachten en leerlingen erg belangrijk. We werken graag met u samen,
want samen staan we sterk!

Vreewijkschool is onderdeel van schoolbestuur PCBO. PCBO bestaat uit 3 kindcentra, 11 peuterspeelzalen, 21 basisscholen en 4 speciaal (basis)onderwijs scholen.

Hart voor ontwikkeling
Wij zien onze PCBO scholen als een stabiele kracht in de dynamische omgeving van Rotterdam. Een oefenplek waar iedere leerling in veiligheid zijn of haar talenten kan ontwikkelen. Waar éxtra aandacht is voor leerlingen die dat nodig hebben, waar iedere leerling
welkom is en zich ook welkom voelt. Waar binnen het levensbeschouwelijke onderwijs wordt uitgegaan van een gelijkwaardige ontmoeting tussen alle leerlingen en collega’s. En dat doen we al meer dan 125 jaar. PCBO stimuleert de professionele ontwikkeling van
alle werknemers en biedt uitstekende begeleidingsprogramma’s voor starters en zij-instromers. Individueel en in teamverband wordt scholing ingezet om eigentijds onderwijs vorm te geven. Word jij ook een PCBO ‘hart’ werker?