Leerkracht onderbouw (kleuters)

Onze onderwijsvisie
Samen is de basis van alles! School, ouders, juf en kind, peuterspeelzaal, de wijk: we willen het met elkaar doen. Daarom is CBS Mozaïek een school van groep 0 tot en met groep 8: alles is met elkaar verweven voor het spelende en lerende jonge kind.

We zijn een Vreedzame school en we werken gericht aan een veilige en creatieve leeromgeving. Leerlingen krijgen optimaal de ruimte voor ontwikkeling, binnen een duidelijk kader. 

Net dat ene…
“Fantastische school met onderwijzers die hart hebben voor het kind. Iedereen werkt hard om de kinderen vooruit te krijgen op de resultaten. Ook is er een goed en veilig klimaat en vooral een school waar de kinderen zichzelf mogen zijn”.

Onze school
CBS Mozaïek staat midden in het Nieuwe Westen en fungeert als een buurtschool, waarbij de betrokkenheid met de wijk groot is. We zijn dan ook trots op de ouderbetrokkenheid. Het is een school met veel ruimte en een afgeschermd kleuterplein. Ook is er een apart
muzieklokaal en een modern technieklokaal.

Ons team
We zijn een enthousiast en ondernemend team, waar je een warm welkom krijgt. Ook zijn we constructief kritisch op onszelf en naar elkaar. In de communicatie zijn wij eerlijk, open en duidelijk. Wij nemen democratisch beslissingen. We werken met EDI en het gedachtegoed
van De Vreedzameschool. 

Reageren
Voor informatie en sollicitatie:
mail met de directeur Petra van Schelven
p.vanschelven@kindenonderwijsrotterdam.nl

Kijk ook op www.cbsmozaïek.nl

Graag in gesprek
We nodigen je van harte uit óók te reageren als de werktijdfactor en de schaal nog niet helemaal passen bij je kennis, ervaring en wensen. Vacatures kunnen bijvoorbeeld door meerdere parttimers worden ingevuld. We gaan graag in gesprek om te kijken wat wel
kan!

Op deze school is de arbeidsmarkttoelage van toepassing.

Gerelateerde artikelen