Leerkracht onderbouw (kleuters)

Onze onderwijsvisie
Ieder kind is anders en iedereen wil op zijn eigen wijze de beste versie van zichzelf worden. Wij leren onze leerlingen doelen te stellen voor zichzelf en hoe ze die op hún manier bereiken.

Op basis van het gedachtegoed van John Hattie, leren we hen leren vanuit hun eigen talent en kracht. Samen met leerlingen ontdekken we wat hun talenten zijn en hoe ze die kunnen inzetten voor zichzelf én hun omgeving!

Onze school
Als oudste basisschool van Rotterdam werkt de Waalse school, samen met kinderen en ouders, aan de basis voor een succesvol
leven. Wij geven kinderen al jong een houding mee, waarmee ze de hele stad en de rest van de wereld aan kunnen. 

Ons team
We zijn trots op ons professionele en collegiale team, dat een duidelijke koers vaart en ook nog met elkaar kan lachen! We
zien uitdagingen als kansen en willen net als onze leerlingen steeds beter worden.
Als team zijn we net zo divers als onze leerlingpopulatie: talentvolle starters en ervaren kanjers; vrouwen én mannen. We hebben hoge verwachtingen van alle leerlingen en laten hen groeien door het vertrouwen dat we in ze hebben.

We zorgen ervoor dat je groep wekelijks een dag(deel) door een collega wordt overgenomen. Hierdoor heb jij tijd om leerlingen te helpen, een kijkje in andere groepen te nemen en om kind-/talentgesprekken te voeren.

Reageren
Voor informatie en sollicitatie:
mail met de directeur Petra van der Meer
p.vandermeer@kindenonderwijsrotterdam.nl

Kijk ook op www.waalseschool.nl

Graag in gesprek
We nodigen je van harte uit óók te reageren als de werktijdfactor en de schaal nog niet helemaal passen bij je kennis, ervaring en
wensen. Vacatures kunnen bijvoorbeeld door meerdere parttimers worden ingevuld. We gaan graag in gesprek om te kijken wat wel kan!

Op deze school is de arbeidsmarkttoelage van toepassing.

Gerelateerde artikelen