Leerkracht Onderbouw Kleuters

Kindcentrum Talma is een werkplek in het centrum van de samenleving waardoor je meer bent dan een leerkracht. Door met en van elkaar te leren, groei je als pedagoog, didacticus en als mens. Dat maakt trots, als team en als leerkracht.
Op Kindcentrum Talma word je opgenomen in een kundig, gedreven en optimistisch team.

Onze onderwijsvisie
Waar sta ik? Waar wil ik naar toe? Hoe bereik ik dat? Dat staat op Kindcentrum Talma centraal. Leerlingen zijn medeverantwoordelijk voor hun leerproces. Zij reflecteren continu op hun eigen handelen, vanuit de principes
Leren Zichtbaar Maken van John Hattie. Leerkrachten stemmen samen het benodigde onderwijsaanbod af, waarin differentiëren een vanzelfsprekendheid is. Iedereen draagt zijn steentje bij om een prettige werk- en leerplek te creëren. Ouders zijn onze educatieve
partners.

Ons kindcentrum
Kindcentrum Talma is een gemengde school als afspiegeling van Crooswijk, met een groen schoolplein aan de rand van het Kralingse Bos. Wij bieden onderwijs en opvang voor kinderen van 2 tot en met 13 jaar en betrekken bewoners en middenstand uit de wijk bij
ons onderwijs. Zo bundelen we onze krachten en talenten en verstevigen wij onze positie als school in de wijk.

Ons team
Je voelt het meteen als je binnenstapt: hier staat een gedreven optimistisch en kundig team, met ruimte voor plezier. Een team dat iedere dag in touw is om voor leerlingen een veilige en bovenal leuke leeromgeving te creëren. Dit is een werkplek midden in de
samenleving waardoor je meer bent dan een leerkracht. Door met en van elkaar te leren, groei je als pedagoog, didacticus en als mens. Dat maakt trots, als team en als leerkracht

Kijk ook op www:kindcentrumtalma.nl

Voor informatie en sollicitatie:
Mail met de directeur Monique Degeling
m.degeling@kindenonderwijsrotterdam.nl

We nodigen je van harte uit óók te reageren als de wtf en de schaal nog niet helemaal passen bij je kennis, ervaring en wensen. Vacatures kunnen bijvoorbeeld door meerdere parttimers worden ingevuld. We gaan graag in gesprek om te kijken wat wel kan!

Op deze school is de arbeidsmarkttoelage van toepassing.

#wijzijnSARO
KC Talma is onderdeel van SARO. SARO is de naam waaronder Kind en Onderwijs Rotterdam en
LMC Voortgezet Onderwijs sinds 1 januari 2024 samen verder zijn gegaan.
Samen Ambitieus Rotterdam Onderwijs van 0 tot 18 jaar.