Leerkracht Onderbouw Kleuters

Een school waar we kinderen en leerkrachten motiveren om het beste uit zichzelf te halen en waar respect, veiligheid, vertrouwen centraal staan. Fantastisch modern gebouw en een prachtig schoolplein wat zowel uitnodigt tot spelen als tot leren.

Onze onderwijsvisie
Op Onze Wereld bieden wij leerlingen ruimte om te bewegen, spelen en leren op hun eigen manier. In het onderwijs sluiten wij daarom aan op de leerbehoeften van de leerlingen. We prikkelen hen om te reflecteren op hun ontwikkeling. Ook leggen we daarbij nadruk
op het ontwikkelen van sociale competenties door middel van onze kernwaarden Respect, Veiligheid en Vertrouwen. We werken met expertteams,
Leren zichtbaar maken, het EDI model en leerKRACHT.

Onze school
Ons nieuwe en moderne gebouw staat in de wijk het Lage Land. Het gebouw is licht en transparant en zo gaan wij ook graag om met elkaar, de leerlingen en de ouders. Onze Wereld is een christelijke ontmoetingsschool, waar we inzoomen op overeenkomsten tussen
kinderen. Op de gevel fonkelen stenen die staan voor ieder kind en zijn talent. De school heeft van de inspectie het predicaat ‘Goed’  gekregen.

Ons team
We zijn een energiek en betrokken team dat graag samen de handen uit de mouwen steekt en regelmatig gezellig met elkaar luncht. Bij ons word je echt gezien en kun je je talent optimaal inzetten.

Kijk ook op www.cbsonzewereld.nl

Voor informatie en sollicitatie:
Mail met de directeur Ilse Timmer
i.timmer@kindenonderwijsrotterdam.nl

We nodigen je van harte uit óók te reageren als de wtf en de schaal nog niet helemaal passen bij je kennis, ervaring en wensen. Vacatures kunnen bijvoorbeeld door meerdere parttimers worden ingevuld. We gaan graag in gesprek om te kijken wat wel kan!

Op deze school is de arbeidsmarkttoelage van toepassing.

#wijzijnSARO
Onze Wereld is onderdeel van SARO. SARO is de naam waaronder Kind en Onderwijs Rotterdam en LMC Voortgezet Onderwijs sinds 1 januari 2024 samen verder zijn gegaan.
Samen Ambitieus Rotterdam Onderwijs van 0 tot 18 jaar.