Direct naar content

Leerkracht onderbouw/middenbouw

# OBS De Barkentijn

**Aanleiding en aard vacature:**

De vacature ontstaat doordat een collega andere werkzaamheden krijgt in de school.

Het betreft een vacature voor onbepaalde tijd voor 0,4 t/m 1,0 fte voor groep 4, 5 of 6.

OBS De Barkentijn ligt in de wijk Beverwaard, welke behoort bij de deelgemeente IJsselmonde. Wij zijn een kleine school met 162 leerlingen (1-10-2022), maar groeien. Op de locatie wordt onderwijs gegeven aan 8 groepen. Binnen de locatie is een peuterspeelzaal actief. Wij zijn een Lekker Fit school en  de school maakt deel uit van het gemeentelijke programma Children Zone dat in een aantal wijken/gebieden aanvullende financiële mogelijkheden biedt om de leertijd uit te breiden met 10 uur per week voor de groepen 3 t/m 8. Een aantal uren zijn onder schooltijd en een aantal buiten de regulieren lestijden. Alle uren worden ingevuld door vaste externe partners.

De school werkt intensief aan haar interne kwaliteit, stabiliteit en opbrengsten. De bedoeling is de kinderen een stevige basis op het gebied van taal en rekenen mee te geven en de ontwikkeling van kinderen te verbreden met daarbij o.a. techniek, kunst, lichamelijke opvoeding en burgerschap.

Kortom, de school werkt aan alle zaken die kinderen nodig hebben om te ontwikkelen, tussen en met andere mensen, in de wereld waar ze opgroeien, waar ze in de toekomst een rol zullen gaan spelen en waarin ze keuzes moeten gaan maken.

**Schoolconcept:**

De Barkentijn  werkt volgens een traditioneel leerstofjaarklassensysteem waarbij er gewerkt wordt met homogene leerjaargroepen (1 t/m 8). Binnen de groepen wordt gewerkt op basis van de uitgangspunten van opbrengstgericht werken en effectieve directe instructie en dus afstemming van het onderwijs op meerdere niveaus, tegemoetkomend aan de behoeften van leerlingen en o.b.v. gedegen analyse van resultaten.

De school werkt daarnaast met SPBS[1] als kader voor een gezamenlijke aanpak t.a.v. gedrag en taakgerichtheid.

**Functie-inhoud:**

De functie is, zoals geschetst, een inzet in groep 4, 5 of 6.  Van de nieuwe leerkracht wordt verwacht dat hij/zij in staat is om kwalitatief het pedagogisch klimaat en het klassenmanagement neer te zetten, zodat gewerkt kan worden aan de leeropbrengsten. Ervaring en affiniteit met dergelijke groepen en kennis en vaardigheden op dit gebied zijn dus van belang.

Als nieuwe leerkracht in dit team kun je rekenen op steun en begeleiding van de directeur, adjunct-directeur en beide Intern Begeleiders. Hierin vragen we van jouw kant een open en eerlijke houding wanneer er begeleiding of iets anders gewenst of noodzakelijk is.

Binnen het uitvoeren van het beleid dat de school voert is uiteraard een coöperatieve houding gewenst en verwachten we betrokkenheid en inzet op de gezamenlijk te behalen doelen t.a.v. goed, eigentijds onderwijs dat voldoende afstemt op de behoeften van kinderen en planmatig en cyclisch van karakter is. Mogelijkerwijs kun je hierin, vanuit ervaring of kennis, zinvolle input leveren aan de school en collega’s of ben je bereid je hiervoor volledig in te zetten.

Meer info over De Barkentijn vind je op: www.debarkentijn.nl

**Geïnteresseerd? Reageren?**

Neem contact op met Mariska Daalhuizen, directeur via 06-28804086 voor vragen.

Stuur je beknopte motivatie + C.V. via de sollicitatieknop.

_Vanwege de communicatie met en naar leerlingen en ouders streven we ernaar om de vacature binnen enkele weken in te vullen zodat er duidelijkheid gegeven kan worden. Uiteraard staat kwaliteit voorop!_

Gerelateerde artikelen