Leerkracht Onderbouw | Middenbouw

Bergkristal: de speciale school waar leerlingen weer gewoon mogen zijn en zich mogen ontwikkelen. 

Onze onderwijsvisie
Op CSBO Bergkristal bieden we plaats aan leerlingen die in het reguliere onderwijs onvoldoende toekomen aan leren. In een plezierige sfeer krijgen deze leerlingen les van enthousiaste leerkrachten, die ze stimuleren en uitdagen om het beste uit zichzelf te
halen. Er is veel individuele aandacht en iedereen krijgt de ruimte om spelenderwijs op zijn of haar eigen manier te leren.

Wij bieden dan ook innovatief onderwijs dat afgestemd is op de individuele leerling, zoals kooklessen, waarbij rekenen en (begrijpend)lezen in de praktijk gebracht worden. We schenken veel aandacht aan de cognitieve ontwikkeling van onze leerlingen, vanuit
een sterk pedagogisch klimaat op school. We leren wat goed samenleven is en hoe leerlingen gezond en goed voorbereid mee kunnen draaien in de maatschappij.

Onze school
Wij zijn een christelijke school voor speciaal basisonderwijs in Rotterdam Noord (Liskwartier). Vanuit onze christelijke overtuiging omarmen wij verschillende culturen en geloofsopvattingen. Wij hebben in maart 2022 het oordeel GOED gekregen van de inspectie.
De school heeft momenteel 7 groepen van maximaal 15 leerlingen.

Ons team

  • onze medewerkers werken vanuit een unieke visie op leren en zorg;
  • onze medewerkers maken het verschil voor gewone leerlingen op onze speciale school;
  • het team is actief betrokken bij de verdere ontwikkeling van onze ‘GOEDE’ school;
  • gemotiveerde, kundige en sociale collega’s die naast je staan in de hectiek van alle dag;
  • we zijn een team met de bekende Rotterdamse aanpak.

Kijk ook op www.csbo-bergkristal.nl

Voor informatie en sollicitatie:
Mail met de directeur Jonathan de Heer
j.deheer@kindenonderwijsrotterdam.nl

We nodigen je van harte uit óók te reageren als de wtf en de schaal nog niet helemaal passen bij je kennis, ervaring en wensen. Vacatures kunnen bijvoorbeeld door meerdere parttimers worden ingevuld. We gaan graag in gesprek om te kijken wat wel kan!

Op deze school is de arbeidsmarkttoelage van toepassing.

#wijzijnSARO
CBSO Bergkristal is onderdeel van SARO. SARO is de naam waaronder Kind en Onderwijs Rotterdam en
LMC Voortgezet Onderwijs sinds 1 januari 2024 samen verder zijn gegaan.
Samen Ambitieus Rotterdam Onderwijs van 0 tot 18 jaar.