Direct naar content

Leerkracht parttime hoogbegaafdenonderwijs

De Zuider gymnasiumbasisschool (ZGBS) in Vreewijk, in het gebouw van het voormalige Zuider ziekenhuis, is een locatie van de Beatrixschool in Pendrecht. 
 
De Zuider gymnasiumbasisschool biedt meer- en hoogbegaafde leerlingen in de groepen 5 t/m 8, 5 dagen per week afgestemd onderwijs,  in samenwerking met het Zuider Gymnasium.
 
De Zuider gymnasiumbasisschool vormt samen met het Zuider Gymnasium een 8-14- concept. De leerlingen stromen dan ook na groep 8 door naar het Zuider Gymnasium. Het team is professioneel, dynamisch en collegiaal, de mentaliteit Rotterdams. 

 

PCBO bestaat uit 3 kindcentra, 11 peuterspeelzalen, 23 basisscholen en 4 speciaal (basis)onderwijs-scholen. Wij geven met 875 collega’s protestants-christelijk onderwijs aan 7600 peuters en leerlingen. Onze scholen worden adequaat ondersteund door een bestuursbureau.

Gerelateerde artikelen