Leerkracht parttime hoogbegaafdenonderwijs

De Zuider gymnasiumbasisschool (ZGBS) in Vreewijk, in het gebouw van het voormalige Zuider ziekenhuis, is een locatie van de Beatrixschool in Pendrecht. 
 
De Zuider gymnasiumbasisschool biedt meer- en hoogbegaafde leerlingen in de groepen 5 t/m 8, 5 dagen per week afgestemd onderwijs,  in samenwerking met het Zuider Gymnasium.
 
De Zuider gymnasiumbasisschool vormt samen met het Zuider Gymnasium een 8-14- concept. De leerlingen stromen dan ook na groep 8 door naar het Zuider Gymnasium. Het team is professioneel, dynamisch en collegiaal, de mentaliteit Rotterdams. 

 

PCBO bestaat uit 3 kindcentra, 11 peuterspeelzalen, 23 basisscholen en 4 speciaal (basis)onderwijs-scholen. Wij geven met 875 collega’s protestants-christelijk onderwijs aan 7600 peuters en leerlingen. Onze scholen worden adequaat ondersteund door een bestuursbureau.

Hart voor ontwikkeling
Wij zien onze PCBO scholen als een stabiele kracht in de dynamische omgeving van Rotterdam. Een oefenplek waar iedere leerling in veiligheid zijn of haar talenten kan ontwikkelen. Waar éxtra aandacht is voor leerlingen die dat nodig hebben, waar iedere leerling
welkom is en zich ook welkom voelt. Waar binnen het levensbeschouwelijke onderwijs wordt uitgegaan van een gelijkwaardige ontmoeting tussen alle leerlingen en collega’s. En dat doen we al meer dan 125 jaar. PCBO stimuleert de professionele ontwikkeling van
alle werknemers en biedt uitstekende begeleidingsprogramma’s voor starters en zij-instromers. Individueel en in teamverband wordt scholing ingezet om eigentijds onderwijs vorm te geven. Word jij ook een PCBO ‘hart’ werker?

Gerelateerde artikelen