Direct naar content

Leerkracht schakelklas Albrandswaard

Wat houdt de functie in?
De gemeente Albrandswaard en samenwerkende scholen de Grote Reis (RVKO), het Lichtpunt (SCPO) en de openbare basisschool Portland (OPO).

Op de campus van Rhoon-Portland zijn drie scholen gehuisvest. Om te voorzien in de vraag naar een onderwijsaanbod voor anderstalige leerlingen hebben deze scholen de handen ineen geslagen om een Schakelklas in te richten voor maximaal 15 leerlingen. De Schakelklas
zal zich in eerste instantie richten op de Oekraïense leerlingen in de gemeente Albrandswaard (bestaande uit de dorpen Poortugaal en Rhoon).

De Schakelklas start met het verzorgen van NT2 onderwijs in de ochtenden. De middagen verblijven de leerlingen in de stamgroep van één van de drie scholen, waar jij de begeleiding van de groepsleerkrachten verzorgt als NT2 specialist.

De gemeente Albrandswaard ondersteunt de Schakelklas in de vorm van huisvesting, de levering van een Oekraïense tolk en de aansluiting van de jeugdhulpverlening.

Ben je minder 4/5 dagen beschikbaar? Neem dan ook zeker contact met ons op. Wellicht kunnen we een oplossing op maat creëren.

De RVKO
De Stichting Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs is één van de grootste schoolbesturen voor primair onderwijs in Nederland. Onder de RVKO ressorteren 67 scholen en 20 peuterspeelzalen in en rond Rotterdam. Binnen de stichting zetten zo’n 2.180 collega’s
zich in voor de ontwikkeling van ruim 20.000 kinderen. Deze professionals bepalen voor een belangrijk deel het succes van de organisatie. Hun professionele en persoonlijke groei, vitaliteit en verbondenheid met elkaar en de organisatie zijn voorwaarden voor
werkgeluk en essentieel voor de kwaliteit van het onderwijs aan de kinderen. 
 
De dagelijkste leiding van de RVKO ligt bij het college van bestuur. Het college van bestuur en de scholen worden geadviseerd en ondersteund een professionele staforganisatie en drie bovenschoolse directeuren. De staforganisatie kent de volgende afdelingen:
Onderwijs & Identiteit, HR, Financiën, ICT en Facilitaire zaken. Iedere stafafdeling wordt aangestuurd door een stafmanager.
 
Meer informatie kun je vinden op www.rvko.nl
Benieuwd naar de RVKO in beeld? Via deze link vind je inspirerende filmpjes!