Leerkracht schakelklas

De Sleutel is een basisschool in de multiculturele wijk Bloemhof te Rotterdam. Wij hebben 215 leerlingen die verdeeld zijn over reguliere groepen, drie schakelklassen voor onderwijs aan nieuwkomers en twee peutergroepen. Onze school staat in een Children’s
Zone en biedt extra leertijd aan leerlingen. Daarnaast zijn we een Lekker Fit school.

Wij werken op school met drie belangrijke pijlers: hoofd, hart en handen. We vinden het heel belangrijk dat de kinderen in een veilige en rustige omgeving tot leren en werken komen. Onze school is een oefenplek waar de kinderen fouten mogen maken om tot leren
te komen. School, ouders en kinderen werken samen aan een cultuur waar iedereen zichzelf mag zijn.

PCBO
Schoolbestuur PCBO bestaat uit 3 kindcentra, 11 peuterspeelzalen, 21 basisscholen en 4 speciaal (basis)onderwijsscholen. Met 995 collega’s geven wij protestants-christelijk onderwijs aan 9000 peuters en leerlingen. Onze scholen worden adequaat ondersteund door
een bestuursbureau.

Gerelateerde artikelen