Leerkracht speciaal onderwijs cluster 3 zmlk

De Schreuderschool is een school voor speciaal onderwijs (SO ZMLK, cluster 3) in de wijk Lombardijen in Rotterdam-Zuid. We werken met een team van 32 collega’s. De school heeft 90 leerlingen en zijn verdeeld over 8 groepen. De school is gevestigd in een
ruim gebouw en heeft een eigen gymzaal, waterbad, schooltuin, ruime leslokalen en schoolpleinen.

Het motto van de Schreuderschool : ‘Spreid je vleugels en leer te vliegen, op weg naar je toekomst’.
Het onderwijs kenmerkt zich in 3 pijlers: voorbereiding op de toekomst, leren met ondersteuning en plezier, ouders als partner.
In leerteams werken leraren en onderwijsassistenten samen om het onderwijs te iedere dag te verbeteren.

A.J. Schreuderschool is onderdeel van schoolbestuur PCBO. PCBO bestaat uit 3 kindcentra, 11 peuterspeelzalen, 21 basisscholen en 4 speciaal (basis)onderwijs scholen.

Hart voor ontwikkeling
Wij zien onze PCBO scholen als een stabiele kracht in de dynamische omgeving van Rotterdam. Een oefenplek waar iedere leerling in veiligheid zijn of haar talenten kan ontwikkelen. Waar éxtra aandacht is voor leerlingen die dat nodig hebben, waar iedere leerling
welkom is en zich ook welkom voelt. Waar binnen het levensbeschouwelijke onderwijs wordt uitgegaan van een gelijkwaardige ontmoeting tussen alle leerlingen en collega’s. En dat doen we al meer dan 125 jaar. PCBO stimuleert de professionele ontwikkeling van
alle werknemers en biedt uitstekende begeleidingsprogramma’s voor starters en zij-instromers. Individueel en in teamverband wordt scholing ingezet om eigentijds onderwijs vorm te geven. Word jij ook een PCBO ‘hart’ werker?

Gerelateerde artikelen