Leerkracht taalklassen

Wij zijn een reguliere school met twee taalklassen. In de taalklassen ontvangen nieuwkomers onderwijs. Nieuwkomers zijn kinderen die net uit het buitenland komen en nog geen Nederlands spreken. De kinderen zijn tussen de 6-12 jaar oud en krijgen
een programma afgestemd op hun beginsituatie. Je werkt samen met de onderwijsassistenten en collega’s aan de inhoud en organisatie van dit programma. Zij volgen gemiddeld 40 schoolweken onderwijs in de taalklas. Samen met de intern begeleider geven de leerkrachten
het onderwijs vorm afgestemd op de beginsituatie en vooruitkijkend naar de uitstroombestemming. Het leren van de Nederlandse taal staat centraal in de taalklassen, maar we besteden ook veel tijd aan rekenen, muziek, creativiteit, sport en spel.

De taalklassen zijn verbonden aan de Goede Herderschool. De Goede Herderschool is een protestants-christelijke basisschool in de groene wijk Schiebroek. We bieden onderwijs aan 220 leerlingen vanaf 2 jaar. Het team bestaat uit enthousiaste collega’s die zich
met hart en ziel inzetten voor kwalitatief goed onderwijs aan alle kinderen.