Direct naar content

Leerkracht voor bovenbouwgroep

Het Middelpunt  is een basisschool in Rotterdam-Hoogvliet. De school wordt bezocht door ongeveer 375 leerlingen en staat voor een positief pedagogisch klimaat en goede leerprestatie. De techniek- en sportlessen worden gegeven door een vakdocent.
 
Het team is volop in ontwikkeling.  
De kernvakken staan centraal en de focus ligt op de gedragscultuur en plezier in leren. Medewerkers voor ouderbetrokkenheid, maatschappelijk werk en interne begeleiding ondersteunen kinderen, team en ouders.
 
PCBO bestaat uit 3 kindcentra, 11 peuterspeelzalen, 23 basisscholen en 4 speciaal (basis)onderwijs-scholen. Wij geven met 875 collega’s protestants-christelijk onderwijs aan 7600 peuters en leerlingen. Onze scholen worden adequaat ondersteund door een bestuursbureau.
 

Gerelateerde artikelen