Direct naar content

Leerkracht – VSO

Doen is de beste manier om te leren! 

De VSO-P afdeling, van Mytylschool de Brug, wil het beste onderwijs voor de leerlingen. Daarbij denken wij in kansen en mogelijkheden. Een leerling krijgt de ruimte om zich te ontwikkelen en te groeien. Dat gebeurt in een veilige omgeving, waar fouten gemaakt mogen worden om daar weer van te leren.

Samen, het maken van keuzes, vertrouwen, plezier en een goede sfeer zijn belangrijk in ons type onderwijs. Leerlingen begeleiden we om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor eigen ontwikkeling, zodat ze later zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren in de maatschappij.

VSO-P De Brug verzorgt onderwijs aan leerlingen met een meervoudige beperking met of zonder andere bijkomende problematieken (ASS, ADHD, etc.) van 12 tot 20 jaar met de uitstroomprofielen dagbesteding (IQ 35-55) en arbeid (IQ 50-60+, tot 80*).

Taak omschrijving:

Via het onderwijs worden de leerlingen toegerust op de arbeidsmarkt of voor arbeidsmatige dagbesteding. Je geeft les aan een klas van ongeveer 10 leerlingen.

Jouw uitdaging ligt in de begeleiding van leerlingen, jij bent iemand die een flexibele en betrokken houding heeft. Hierdoor wordt er voor de leerlingen een veilig en gestructureerd leerklimaat gecreëerd om zich verder te ontwikkelen.

Je bent goed in staat om verbinding te maken, om op die manier duidelijkheid te krijgen wat een leerling nodig heeft aan passend onderwijs en begeleiding tijdens het werk. Met de nodige creativiteit weet je jouw lessen aan te laten sluiten bij de belevingswereld van de leerlingen.

Ben je na het lezen van dit alles enthousiast geworden, dan zijn wij misschien wel op zoek naar jou als nieuwe collega!

Nadere informatie bij de adjunct-directeur van de school, dhr. J. Michels, tel.: 010 2111777.

Direct solliciteren? Stuur dan je sollicitatiebrief + CV via de sollicitatiebutton.

Gerelateerde artikelen