Direct naar content

Leerkracht VSO

Het Passer College

Functie leerkracht op Het Passer College Overschie
Op Het Passer College Overschie zijn we op zoek naar een gepassioneerde leerkracht voor onze leerlingen met internaliserend problematiek. Op de locatie Overschie hebben wij de alle leerjaren VMBO BB, VMBO KB en Pro.

Onze school is voor leerlingen met internaliserend problematiek. Deze problematiek komt tot uiting in angsten of het hebben van sombere gedachten. Daarnaast hebben veel van onze leerlingen een autismespectrumstoornis, waardoor bijvoorbeeld de informatieverwerking verstoort kan zijn.
Door deze problematiek hebben onze leerlingen een prikkelarme omgeving nodig, waarbij jij als mentor het onderwijs zo leerrijk mogelijk maakt en tegelijkertijd zo gestructureerd mogelijk maakt. Ons onderwijs is afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen. Daarnaast richten wij ons op het inrichten van een positief pedagogisch en (ortho)didactisch leerklimaat. Het team hanteert een consistente en pedagogische benadering, die gebaseerd is op het opdoen van succeservaringen en een positieve benadering. Kwalitatief goed onderwijs wordt geboden door een zorgvuldige afstemming van leermogelijkheden, planmatig handelen en interventies. Door middel van nauwkeurig volgen, observeren en onderwijs geven wordt toegewerkt naar een situatie waarin de leerling zelf, ondanks zijn beperkingen, grip krijgt op de omgeving op school en thuis.

Meer informatie over Het Passer College vind je op: www.hetpassercollege.nl

Hoe verder?

Zie jij aansluiting met ons verhaal? Enthousiast of nieuwsgierig geworden? Leuk! Solliciteer direct via de oranje sollicitatieknop

Gerelateerde artikelen