Leraar LB

Wat heb je?

 • Een PABO diploma
 • Affiniteit met het daltononderwijs
 • Een certificaat daltonleerkracht of je bent bereid de opleiding daltonleerkracht te gaan volgen in het 1e of 2e jaar dat je bij ons werkt
 • Een goede beheersing van de Engelse taal

Wat krijg je?

 • Een contract voor bepaalde tijd met uitzicht op een vaste aanstelling, salarisschaal conform CAO-PO en een eindejaarsuitkering
 • Een collega die op donderdagen ondersteunt bij het lesgeven
 • Een bovenbouwteam waarmee je samen het onderwijs vormgeeft
 • Volop mogelijkheden om bij te dragen aan de schoolontwikkeling
 • Een goede en prettige werksfeer
 • Een veilig pedagogisch klimaat
 • Een enthousiast team met een gezonde dosis humor en relativeringsvermogen

Wat kun je?

 • Meewerken aan de schoolontwikkeling
 • Gedifferentieerd onderwijs geven
 • Open staan naar leerlingen, collega’s en ouders
 • Ouders als partner zien bij de ontwikkeling van leerlingen

Extra info

Daltonschool de Bergse Zonnebloem is per 1 augustus op zoek naar een leerkracht voor groep 7 of 8 (1 fte)

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega voor groep 7 of 8. Op donderdag krijg je ondersteuning van een collega bovenbouw leerkracht. Op woensdagmiddag werk je samen met de groep 7 of 8 leerkrachten om samen het onderwijs voor de komende periode voor te bereiden.

Schoolprofiel

Daltonschool de Bergse Zonnebloem is een middelgrote school met 420 leerlingen in het Kleiwegkwartier. We zijn een school met leertijduitbreiding waarin vakken als Engels, muziek, judo, kunst en dans een plek hebben.

De Bergse Zonnebloem heeft een jong team met een goede mix van mannen en vrouwen die met veel plezier samenwerken om het beste daltononderwijs in het Kleiwegkwartier van Rotterdam te geven. Er heerst een open en respectvolle houding naar leerlingen collega’s en ouders en dat creëert een prettige sfeer in de school waardoor eenieder zich welkom voelt. We zijn een lerende organisatie. Leerkrachten schrijven mee aan het schooljaarplan. Schoolbeleid wordt door expertgroepen verder ontwikkeld en vormgeven.

Sollicitatieprocedure:

Heb je interesse voor deze vacature neem dan contact op met Ellen Dijkstra (06-23761114) directeur ods de Bergse Zonnebloem.

Openbare daltonschool de Bergse Zonnebloem, Elektroweg 18, Rotterdam 
010-4181977 of 06-23761114

https://bergsezonnebloem.nl/