Leraarondersteuner A

Waar ga je werken?
Kindcentrum Emma ligt in de oude dorpskern van Hillegersberg. Inderdaad: een heerlijk, klassiek gebouw met verrassend modern onderwijs en kwalitatieve opvang. Elke dag leven en leren kinderen uit alle lagen van de bevolking hier met elkaar. Onder leiding van
een betrokken, groot en gezellig team ontwikkelen ze hun talenten en groeien ze uit tot zichzelf.

Wat ga je doen?
Als leraarondersteuner hou je je onder meer bezig met leerlingbegeleiding,  onderwijsondersteuning en onderwijsvoorbereiding. Je verzorgt instructie en begeleiding van leerlingen in samenspraak met de leraar en speelt daarbij in op specifieke situaties en maatschappelijke
actualiteiten. Je levert een bijdrage aan een veilig en pedagogisch klimaat door het begeleiden en stimuleren van sociale vaardigheden. Daarnaast toets en corrigeer je onderwijsactiviteiten van leerlingen en bespreek je je bevindingen met de leerkracht.