Leraarondersteuner koken

Het Middelland College biedt onderwijs aan circa 65 leerlingen binnen het vmbo kaderberoepsgerichte leerweg jaar 1 tot en met 4 en mbo entree. De leerlingen zijn verdeeld over vijf klassen met gemiddeld twaalf leerlingen. Het Middelland College biedt op het
vmbo het profiel ‘zorg & welzijn’ aan. Voor onze mbo entree opleiding kunnen leerlingen kiezen uit alle bestaande opleidingsrichtingen.

Onze leerlingen ondervinden onderwijsbelemmeringen als gevolg van (een vermoeden van) een psychiatrische stoornis en/of gedragsproblematiek. Door de inzet van Positive Behavior Support (PBS) proberen wij een positief, voorspelbaar en veilig schoolklimaat te
creëren waarin alle leerlingen zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen. Hierdoor kunnen leerlingen zich optimaal ontwikkelen en worden gedragsproblemen zoveel mogelijk voorkomen of vroegtijdig aangepakt. In samenwerking met leerlingen, ouders en ketenpartners
maken we duidelijke afspraken hoe we met elkaar om willen gaan. Op deze manier proberen we transparant, duidelijk, betrouwbaar en veilig te zijn voor iedereen.

Jouw verantwoordelijkheden
Om het contact met de leerling tot stand te kunnen brengen, verwachten wij van jou dat je een goede band opbouwt met de leerlingen. Dit doe je door rust, positiviteit en acceptatie uit te stralen. Op die manier creëer je een veilige omgeving, waarin de leerling
zich vertrouwd voelt.

 • Je verzorgt zelfstandig de kooklessen voor onze leerlingen. Het gaat om algemene lessen en lessen die binnen het profiel Zorg&Welzijn vallen;
 • Je wilt graag werken met deze doelgroep en vindt het ondersteunen van leerlingen bij hun
 • sociale en/of emotionele problematiek naast het lesgeven een uitdaging!;
 • Je ondersteunt hen bij het aanleren van vaardigheden zoals plannen en organiseren;
 • Je bereidt lessen voor en begeleidt leerlingen bij het verwerken van de opdrachten;
 • Je werkt nauw samen met je collega’s en haalt het beste uit de leerlingen;
 • Je hebt humor, staat open voor feedback en reflecteert op je eigen handelen;
 • Je rugzak is gevuld met een breed scala aan didactische en pedagogische trucs die je in jouw lessen kunt toepassen;
 • Je hebt bij voorkeur ervaring in een soortgelijke functie binnen het gespecialiseerd onderwijs;
 • Je levert een waardevolle bijdrage aan de algemene en persoonlijke vorming van de leerlingen en stimuleert hun talenten;
 • Je neemt actief deel aan alle activiteiten van de school.