Direct naar content

Leraarondersteuner – VSO

Mytylschool de Brug

Wie: multifunctionele duizendpoot

Wat: begeleiding van jongeren, in groepen en/of op individuele basis, binnen en buiten de school.

Doen is de beste manier om te leren! 

De VSO-P afdeling, van Mytylschool de Brug, wil het beste onderwijs voor de leerlingen. Daarbij denken wij in kansen en mogelijkheden. Een leerling krijgt de ruimte om zich te ontwikkelen en te groeien. Dat gebeurt in een veilige omgeving, waar fouten gemaakt mogen worden om daar weer van te leren.

Samen, het maken van keuzes, vertrouwen, plezier en een goede sfeer zijn belangrijk in ons type onderwijs. Leerlingen begeleiden we om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor eigen ontwikkeling, zodat ze later zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren in de maatschappij.

VSO-P De Brug verzorgt onderwijs aan leerlingen met een meervoudige beperking met of zonder andere bijkomende problematieken (ASS, ADHD, etc.) van 12 tot 20 jaar met de uitstroomprofielen dagbesteding (IQ 35-55) en arbeid (IQ 50-60+, tot 80*).

De lerarenondersteuner voert ondersteunende taken in onderwijs en leerlingbegeleiding uit. Dit gebeurt onder de verantwoordelijkheid van een leraar. Ondersteunt de onderwijsvoorbereiding en neemt deel aan professionalisering.

Ondersteuning van de onderwijsvoorbereiding.

  • bereidt mede de dagelijkse onderwijsactiviteiten voor;

  • kiest en hanteert, op aangeven van de leraar, verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten aansluitend op de leerdoelen;

  • denkt mee over les- en opvoedingsdoelen:

Ben je na het lezen van dit alles enthousiast geworden, dan zijn wij misschien wel op zoek naar jou als nieuwe collega!

Gerelateerde artikelen