Direct naar content

Leraarondersteuner

# Het Passer College

Op Het Passer College Lage Land zijn we op zoek naar gepassioneerde medewerkers voor onze leerlingen met internaliserend problematiek. Deze problematiek komt tot uiting in angsten of het hebben van sombere gedachten. Daarnaast hebben veel van onze leerlingen een autisme spectrum stoornis, waardoor bijvoorbeeld de informatieverwerking verstoort kan zijn.
Door deze problematiek hebben onze leerlingen een prikkelarme omgeving nodig, waarbij jij als ondersteuner het onderwijs zo leerrijk mogelijk maakt en tegelijkertijd zo gestructureerd mogelijk. Ons onderwijs is afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen. Daarnaast richten wij ons op het inrichten van een positief pedagogisch en (ortho)didactisch leerklimaat. Het team hanteert een consistente en pedagogische benadering, die gestoeld is op het opdoen van succeservaringen en een positieve benadering. Kwalitatief goed onderwijs wordt geboden door een zorgvuldige afstemming van leermogelijkheden, planmatig handelen en interventies. Door middel van nauwkeurig volgen, observeren en onderwijs geven wordt toegewerkt naar een situatie waarin de leerling zelf, ondanks zijn beperkingen, grip krijgt op de omgeving op school en thuis.

Voor het personeel is het werken op Het Passer College een uitdaging en een boeiende werkplek als men affiniteit heeft met de doelgroep leerlingen. Het creëren van een rustig, ondersteunend en individueel vormgegeven klimaat, waarbinnen didactische en pedagogische begeleiding hand in hand gaan, is een mooie opgave die aan veel leerlingen weer schoolplezier geeft. Het werkklimaat voor de medewerkers is te kwalificeren als bijzonder collegiaal, ondersteunend en zeer betrokken bij leerlingen en collegas. Op de locatie Het Lage Land hebben wij de eerste drie leerjaren VMBO-TL en klas 1-6 voor Havo en VWO.

Meer informatie over het Passer College vind je op: www.hetpassercollege.nl.

Voor de locatie Lage Land zoeken wij per 01-8-2021:

**Leraarondersteuner / Onderwijsassistent voor 4 of 5 dagen in de week**

Het betreft een tijdelijke aanstelling, met uitzicht op vast, voor 0.8 of 1 FTE. We zoeken een onderwijsassistent c.q. leraarondersteuner die bekend is met de internaliserende doelgroep en het werken in een speciale onderwijssetting als een voorrecht beschouwt en bij wie samenwerken centraal staat. De salarisschaal is OOP 6 of 7, afhankelijk van je opleiding en werkervaring.

**Hoe verder?**

Zie jij aansluiting met ons verhaal? Enthousiast of nieuwsgierig geworden? Leuk! Stuur je sollicitatiebrief en CV naar m.heerema@hetpassercollege.nl.