Direct naar content

Medewerker Onderwijsontwikkeling en Kwaliteit

Voor het bureau Onderwijsontwikkeling en Kwaliteit (BOOK) zoeken wij per 1 januari 2023 een:
 
Medewerker Onderwijsontwikkeling en Kwaliteit (0,8 fte)
 
Bij bureau Onderwijsontwikkeling en Kwaliteit (BOOK) werk je mee aan de vertaling van de visie en uitgangspunten van het onderwijs voor afdelingen van zowel het mbo en vmbo. De teamleiders en sectordirecteuren zijn  verantwoordelijk voor de organisatie, de
ontwikkeling en de uitvoering van het primaire proces, namelijk het onderwijs, de realisatie van de onderwijsdoelen en de onderwijsprogrammering. De afdeling BOOK valt hiërarchisch bij de Onderwijsorganisatie Stafdiensten. BOOK is een betrokken partner op
het gebied van onderwijsontwikkeling, onderwijskwaliteit en onderwijsvernieuwing.
We zijn op zoek naar een medewerker BOOK die zowel het MBO als het VMBO ondersteunt.

De functie
De medewerker Onderwijsontwikkeling en Kwaliteit is actief betrokken bij de ontwikkeling van onderwijs, inhoud en examinering. Je geeft gevraagd en ongevraagd advies op het gebied van onderwijsontwikkeling en kwaliteit. Op basis van je specifieke kwaliteiten
word je ingezet bij trainingen, projecten en/of studiedagen op het gebied van; pedagogiek, didactiek, toetsing en examinering, wet en regelgeving.
Naast de schoolbrede activiteiten ondersteun je de teamleiders en sectordirecteuren bij het opstellen en het uitvoeren van het jaarplan en neem je, waar nodig of gewenst, deel aan de daaruit voortkomende activiteiten.
Ook fungeer je als actieve sparringpartner voor de sector/ directeur VMBO waar je contactpersoon voor bent.
Je levert een bijdrage aan het vaststellen van de kaders voor de vertaling van het kwalificatiedossier naar de leertrajecten en modules. Dit met oog voor wet- en regelgeving en GLR afspraken en wensen.
Ook het actualiseren en bewaken van de consistentie van de onderwijs- en examenregeling en studiegidsen valt hieronder.
Voor het VMBO speel je een belangrijke rol in het verder vormgeven van het taal- en rekenbeleid, het toets beleid en de leerKracht methodiek.
 

Gerelateerde artikelen