Direct naar content

Medewerker Ouderbetrokkenheid

Ben je goed in staat verbinding te leggen met onze ouders en leerlingen en sterke relaties op te bouwen? Dan zijn wij op zoek naar jou! Vanaf volgend schooljaar (1 augustus 2022) zijn wij op zoek naar een Medewerker Ouderbetrokkenheid voor 0,23
fte. 

Wat worden jouw werkzaamheden?
1. Ondersteun je de docenten bij de begeleiding van de leerlingen van de doelgroep door:

 • het in overleg deelnemen aan het mentoren-, zorgteam- en socialteamoverleg;
 • het bieden van hulp en advies bij de begeleiding van individuele leerlingen.

2. Lever je een bijdrage aan het proces van interculturalisering van de onderwijsinstelling door:

 • mede voorbereiden, bijwonen en ondersteunen van ouderavonden;
 • ondersteunen van docenten bij het begeleiden van de leerlingen van de doelgroep;
 • bieden van ondersteuning in het proces van thuis raken op school;
 • bemiddelen bij culturele conflicten;
 • optimaliseren van de contacten met ouders;
 • terugkoppelen van actuele zaken m.b.t. culturele achtergronden naar directie.

3. Lever je een bijdrage aan het bevorderen van de communicatie tussen thuismilieu en school door:

 • het vertalen van vitale informatie;
 • het vergroten van de betrokkenheid van ouders/verzorger;
 • het afleggen van huisbezoeken met mentor of maatschappelijk werker.

Bij Melanchthon gaat onderwijs over meer dan cijfers en prestaties, het gaat ook over vaardigheden en vertrouwen in jezelf. Bij
Melanchthon Mavo Schiebroek leer je voor het leven. Het onderwijs is kleinschalig en strak georganiseerd. Er is aandacht voor structuur, regels en ruimte. Speerpunten zijn gedegenheid, uitdading en empathie. Leren, laten zien wat je kunt, opgroeien
naar zelfstandigheid. Dat gaat het beste in een omgeving waar duidelijke afspraken zijn en eisen aan je worden gesteld. Waar elkaar kennen voorop staat en waar je zeker weet dat je op elkaar kunt rekenen.

Melanchthon Mavo Schiebroek (mavo en pre-havo) is gevestigd in een modern, overzichtelijk schoolgebouw. Hier bieden we met 32 medewerkers onderwijs aan ca. 330 leerlingen. ‘Gedegen, uitdagend, empathisch’ is de slogan van de vestiging. Terwijl de wereld om
je heen voortdurend in beweging is, ontwikkel je jezelf hier vanuit een stabiele basis grip op jouw toekomst. Je mag hier zijn wie je bent.