Ondersteuningscoördinator, ziektevervanging 0,5-1 fte

We zoeken in verband met ziektevervanging per direct een ondersteuningscoördinator voor ca. 0,5 -1 fte.

Taakomschrijving ondersteuningscoördinator

  1. Coördineert de activiteiten en verslaglegging in het kader van de leerlingbegeleiding door het zorgdragen voor afstemming van leerlingbegeleiding met de direct betrokkenen en het verdelen van taken en de afstemming hiervan met de activiteiten van externe
    hulpverleners.
  2. Verzorgt de bijzondere en intensieve begeleiding van leerlingen door gesprekken met ouders/leerlingen, overleg met externe instanties en het doen van SISA-meldingen
  3. Coördineert de werkzaamheden voor het zorgoverleg en van het zorgadviesteam (ZAT) door het opstellen en realiseren van onder meer behandelingsplannen, doorverwijzing naar andere hulpinstanties, begeleiden van onder andere de mentoren en organiseren van
    scholing op het gebied zorg voor medewerkers binnen de school.
  4. Volgt de (landelijke) ontwikkelingen op eigen terrein, rapporteert hierover aan de staf; werkt mee aan implementatie vernieuwingen en draagt bij aan evaluatie en kwaliteitszorg t.a.v. de leerlingbegeleiding.
  5. Coördineert het opstellen van het jaarlijkse zorgplan en draagt bij aan het opstellen van het jaarverslag van de school.
  6. Levert een bijdrage aan het zorgaanbod en aan de individuele leerlingenzorg vanuit de eigen expertise die bij voorkeur ligt op het terrein van de orthopedagogie.

Gerelateerde artikelen